1. Tájékoztató időseknek

  1. Az erzsebetvaros.hu összefoglalója az Erzsébetvárosi Idősek Tanácsa 2022. március 22-i üléséről: https://bit.ly/3wSBzeX  

    

   Tájékoztatók

    

   1.    Tájékoztató a járványhelyzetről

   A járvány lecsengőben van, de most is vannak megbetegedések. Akinek megvan a három oltása, könnyebben eshet át egy esetleges fertőzésen. A maszk viselésre nincs előírás, de zárt helyen (közlekedési eszköz, üzlet) érdemes viselni.

    

    

   2. Helyi szociális támogatások, ellátások

   A támogatások részletes leírása és a letölthető kérelmek megtalálhatók az önkormányzat honlapján. Személyesen intézhető az Ügyfélszolgálaton: Garay utca 5. Ezek közül az elsősorban időseknek szóló támogatások:

   -          gyógyszertámogatás: https://bit.ly/3JRME3x

   -          fűtési támogatás: https://bit.ly/3NpXtMF

   -          szemüveg vásárlási támogatás: https://bit.ly/3wLcwKN

   -          lakásfenntartási támogatás: https://bit.ly/3tK4zng

   Minden támogatás jövedelemfüggő.

    

   A szolgáltatások részletes ismertetése a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (BJIHSZK) honlapján található: https://bjhuman.hu/

   Az időseket érintő szolgáltatások: felnőtt egészségügyi alapellátás (háziorvos), otthoni szakápolás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali klubjai, idősek bentlakásos otthonai, Erzsébet taxi (ez a Dohány utca 22-24. Idősek klubjában intézhető)

    

   3. Könyvtár

   A Fővárosi Szabó Ervin könyvtárnak a Rottenbiller utca 10. alatt van kerületi tagkönyvtára. A közelben található még a Teréz körút 2-4-ben nyílt könyvtár.

   -          50 % kedvezmény van az éves tagdíjra nyugdíjasoknak 70 éves korig.

   -          Ugyancsak 50 % kedvezmény jár azoknak, akik az önkormányzattól rendszeres szociális segélyt kapnak.

   -          Ingyenes a könyvtárhasználat 70 éves kor felett.

   -          Ugyancsak ingyenes a súlyos fogyatékosságot tanúsító háziorvosi vagy szakorvosi igazolással rendelkezőknek (335/2009. (XII.29) Korm. rendelet).

   -          Kölcsönzött dokumentumok házhoz szállítása otthonukhoz kötöttek részére ingyenes (mindkét könyvtárból).

   -          Súlyos fogyatékosságot igazoló személyeknél a szolgáltatások meghatalmazott útján is igénybe vehetők.

    

    

   4.    Programajánlók

   -           Az Eröművház programjai egy helyen: https://bit.ly/3JUVFJd   

    

   o   Csányi 5. Erzsébetvárosi Zsidó történeti tár: https://bit.ly/3LnFxQH   

    

   o   Hernádház: https://bit.ly/35kOzyJ  

    

   o   K11: https://bit.ly/3Lp7p77  

    

   o   Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény: https://bit.ly/3iLBHom  

    

   -          Budapesti múzeumok: https://bit.ly/3Nu3Gac

    

   o   A múzeumok állandó és időszakos kiállításaira rendszerint kedvezményt adnak, 70 éven felülieknek ingyenesek. Részletes feltételekhttps://bit.ly/3Nx19vM

    

   o   Aktuális múzeumi hírek a Magyar múzeumok online csoportban a Facebookon: https://bit.ly/3IQviTr

    

   -           Mozi (online):

   o   120 év magyar filmjei előfizetéssel vagy kölcsönzésselhttps://bit.ly/3iHOuYU  .

    

   o   Hazai művész mozik filmjei előfizetéssel, vagy kölcsönzéssel, vagy letölthetők:  https://bit.ly/3tMRgCm

    

   o   5 budapesti mozi aktuális műsora otthonról nézvehttps://bit.ly/3tNEfIN  

    

   -          Sport: 

   o   A BJIHSZK Mozgáscentrumban az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, fizikai aktivitás növelése és fejlesztése céljából csoportos mozgásprogramok:

    

   §  Csak hetedik kerületi lakosok használhatják, a részvétel ingyenes https://bit.ly/3tPRNno

    

   o   A masport online programja időseknekhttps://bit.ly/3JRA1pl  

    

   -          Játék: 

   o   Kirakós (puzzle) játékok online, egyedül vagy gyerekekkel, unokákkal: https://bit.ly/3tPwFxe

       Segítséget lehet kérni:


   A 65 éven felülieknek a jövedelemtől függően szemüveg-vásárlási támogatás adható az alábbi feltételekkel (6/2016 önkormányzati rendelet új pontja):

    

   (1)   Az Önkormányzat szemüveg-vásárlási támogatást állapít meg annak a 65 év feletti kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

   a) egyedülálló esetében az érvényes öregségi nyugdíjminimum 370%-át

   b) 2 vagy több fős család esetében az érvényes öregségi nyugdíjminimum 300%-át

   c) 80 éven felüli kérelmező esetében az érvényes öregségi nyugdíjminimum 420%-át.

   (2)    A szemüveg-vásárlási támogatás egy naptári évben egy alkalommal állapítható meg, összege a szemüvegvásárlás igazolt költsége, de legfeljebb 20000 Ft.

   (3)   A szemüveg-vásárlási támogatás megállapításához szükséges csatolni a szemüveg megrendelését vagy kifizetését igazoló dokumentumot.

   (4)   Szemüveg-vásárlási támogatás látásjavítást célzó, dioptriás szemüveg vásárlásához állapítható meg.

   (5)   A szemüvegvásárlási-támogatás összege a 14.§-ban szabályozott gyógyszertámogatás éves keretösszegébe nem számít bele.”

   A legkisebb öregségi nyugdíj jelenlegi összege 28.500 forint.


kohezios_alap