Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás


Az Önkormányzat gyógyszertámogatást állapít meg annak a VII. kerületi bejelentett lakcímmel rendelkező és e címen életvitelszerűen élő kérelmezőnek, aki közgyógyellátással nem rendelkezik és igazolt gyógyszer, vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének igazolt térítési díja meghaladja saját jövedelme 10%-át és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

a)     egyedülálló esetében a 105.450 Ft-ot,

b)     2 vagy több fős család esetén a 85.500 Ft-ot,

c)     80 éven felüli kérelmező esetén a 119.700 Ft-ot.

 

A támogatás mértéke évente legfeljebb 72.000 Ft, melyet rendszeresen nyújtott támogatás esetén időarányosan kell megállapítani.

 

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről és a csatolandó dokumentumok köréről további információ a kérelem nyomtatvány végén található tájékoztató részben érhető el.

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 14.§

Kapcsolódó nyomtatványok

Kérelem gyógyszer támogatáshoz

Humánszolgáltató Iroda
Cím: 1076 Budapest, Garay utca 5
Irodavezető: Gyuris Gabriella
Telefon: (+36 1) 462-3328
E-mail: [email protected]
Elérhetőségeink:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Telefon: 462-3100
1076 Budapest, Garay u. 5.
Telefon: 462-3100
Általános ügyfélfogadási idő:
Hétfő: NINCS
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 − 18:00
Csütörtök: 13:00 - 16:00
Péntek: NINCS
kohezios_alap