Gyermekvédelmi települési támogatás


A támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó VII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező és e címen életvitelszerűen élő család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, és a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85.500 Ft-ot.

 

Támogatásra jogosult a gyermekkorú, valamint a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal, és a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyermek.

 

Létfenntartási gondnak, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül különösen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§ (4) bekezdése szerinti élethelyzetek, valamint a kérelem vizsgálatakor felmerülő egyéb ok, melynek ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni.

Ilyen különös méltánylást érdemlő élethelyzet:

a) a gyermek részére gyógyászati segédeszköz beszerzése, javíttatása,   működéséhez szükséges tartozék pótlása,

b) a gyermek időszakos gyógyszerköltségeihez, gyógykezeléseihez való hozzájárulás;

c) a gyermek speciális diétájához nyújtott támogatás (tejfehérje allergia és tejcukor érzékenység, lisztérzékenység, cukorbetegség és egyéb súlyos anyagcsere betegségek esetén, továbbá ha a gyermek étkeztetése csak tápszerrel oldható meg);

d) a gyermek bölcsődei elhelyezésével, óvodai nevelésével kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás.

A támogatás az a); b); és d) pontok esetében a kérelmező vagy gyermeke nevére kiállított számlával igazolt költségek esetében állapítható meg. Utólagos számlabemutatásra nincs mód.

 

A fentiekben foglalt szabályoktól függetlenül gyermekvédelmi települési támogatás  állapítható meg, amennyiben a késedelem a gyermek életét, vagy testi épségét veszélyeztetné.

A támogatás éves mértéke legfeljebb 57.000 Ft.

 

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről és a csatolandó dokumentumok köréről további információ a kérelem nyomtatvány végén található tájékoztató részben érhető el.

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 11.§


Kapcsolódó nyomtatványok

Kérelem gyermekvédelmi települési támogatáshoz

Humánszolgáltató Iroda
Cím: 1076 Budapest, Garay utca 5
Irodavezető: Gyuris Gabriella
Telefon: (+36 1) 462-3328
E-mail: [email protected]

Elérhetőségeink:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Telefon: 462-3100
1076 Budapest, Garay u. 5.
Telefon: 462-3100
Általános ügyfélfogadási idő:
Hétfő: NINCS
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 − 18:00
Csütörtök: 13:00 - 16:00
Péntek: NINCS
kohezios_alap