FELHÍVÁS EGYHÁZI SZERVEZETEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 15/2020. (IV.17.) önkormányzati rendeletében szabályozza az erzsébetvárosi egyházi szervezetek nyilvántartásba vételének eljárási szabályait.

A nyilvántartásba vétel célja, hogy az Önkormányzat rendelkezzen egy, a kerületi lakosság számára is elérhető naprakész nyilvántartással az erzsébetvárosi egyházi szervezetek főbb adatairól, tevékenységi köréréről, ellátott feladatairól.

A nyilvántartásba vétel elősegíti az Önkormányzat és az egyházi szervezetek közötti kommunikációt és az együttműködési lehetőségek megerősítését, valamint a szervezetek támogatását anyagi és egyéb eszközökkel is. A nyilvántartásba vett egyházi szervezet mentesül egyes pályázati dokumentációk benyújtása alól is.

Nyilvántartásba vételre jogosult:

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 7. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak szerint alapított olyan szervezet, amely

a)   Erzsébetvárosban székhellyel vagy telephellyel rendelkezik és igazolhatóan Erzsébetváros területén fejti ki tevékenységét, vagy

b)   nem tartozik az a) pont hatálya alá, de Erzsébetvárosban található az egyházi körzete és igazolhatóan Erzsébetváros területén fejti ki tevékenységét, vagy

c) nem tartozik az a)-b) pont hatálya alá, de igazolhatóan Erzsébetváros területén fejti ki tevékenységét

A nyilvántartásba vételi kérelmet a felhívás melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani, és csatolni kell hozzá a következő dokumentumokat:

a)     nyilvántartásba vételi kivonat, vagy jogi személyiséget igazoló nyilatkozat, továbbá amennyiben a szervezet Erzsébetvárosban székhellyel vagy telephellyel nem rendelkezik, az egyházi körzetet igazoló dokumentum

b)     az egyházi szervezet tevékenységét bemutató összefoglalás a kerületben kifejtett tevékenységéről, a megvalósított programokról

c)     a felhívás melléklete szerinti Átláthatósági nyilatkozat

d)     a szervezet képviseletére jogosult aláírási címpéldánya

A nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtására postai úton az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) vagy személyesen az Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáin (Erzsébet krt. 6., Garay u. 5.) vagy a beadványok fogadására kihelyezett gyűjtőládában elhelyezve van lehetőség.

A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet folyamatosan be lehet nyújtani, a nyilvántartásba vételről a Jegyző igazolást állít ki. A nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a szervezet főbb adatai megjelennek az Önkormányzat hivatalos oldalán, a www.erzsebetvaros.hu oldalon.

A nyilvántartásba vétellel kapcsolatban további információ a Humánszolgáltató Irodán Tóth Tímeától kérhető (Tel: 462-3342, E-mail: [email protected]).


Nyilvántartásba vételi eljárás iránti kérelem

Átláthatósági nyilatkozat egyházi jogi személy

Átláthatósági nyilatkozat vallási egyesület
kohezios_alap