Beiskolázási települési támogatás


Beiskolázási települési támogatás állapítható meg minden olyan nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek, és 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, gyermekként figyelembe veendő személy részére, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 131 100,- Ft-ot.

 

A támogatás csak az adott év augusztus-szeptember hónapjaiban kérelmezhető.

 

A támogatás összege:

1. osztályos tanuló esetében 20.000.- Ft, évente egy alkalommal,

2-4. osztályos tanuló esetében 25.000.- Ft, évente egy alkalommal,

5. osztálytól a nappali tagozaton tanulmányokat folytató személyek 23 éves koráig 30 000,- Ft/év.

 

A támogatás a VII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező és e címen életvitelszerűen élő kérelmező részére állapítható meg.

 

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről és a csatolandó dokumentumok köréről további információ a kérelem nyomtatvány végén található tájékoztató részben érhető el.

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 12.§

Kapcsolódó nyomtatványok

Kérelem beiskolázási települési támogatáshoz

Humánszolgáltató Iroda
Cím: 1076 Budapest, Garay utca 5
Irodavezető: Gyuris Gabriella
Telefon: (+36 1) 462-3328
E-mail: [email protected]
Elérhetőségeink:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Telefon: 462-3100
1076 Budapest, Garay u. 5.
Telefon: 462-3100
Általános ügyfélfogadási idő:
Hétfő: NINCS
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 − 18:00
Csütörtök: 13:00 - 16:00
Péntek: NINCS
kohezios_alap