Beiskolázási települési támogatás


Beiskolázási települési támogatás állapítható meg minden olyan nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek, és 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, gyermekként figyelembe veendő személy részére, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 85.500 Ft-ot.

A támogatás csak az adott év augusztus-szeptember hónapjaiban kérelmezhető.

A támogatás összege 20.000.- Ft, évente egy alkalommal.

A támogatás a VII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező és e címen életvitelszerűen élő kérelmező részére állapítható meg.


A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről és a csatolandó dokumentumok köréről további információ a kérelem nyomtatvány végén található tájékoztató részben érhető el.

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 12.§

Kapcsolódó nyomtatványok

Kérelem beiskolázási települési támogatáshoz

Humánszolgáltató Iroda
Cím: 1076 Budapest, Garay utca 5
Irodavezető: Gyuris Gabriella
Telefon: (+36 1) 462-3328
E-mail: [email protected]
Elérhetőségeink:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Telefon: 462-3100
1076 Budapest, Garay u. 5.
Telefon: 462-3100
Általános ügyfélfogadási idő:
Hétfő: NINCS
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 − 18:00
Csütörtök: 13:00 - 16:00
Péntek: NINCS
kohezios_alap