MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A 2022/2023. TANÉVRE VONATKOZÓ

Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz kapcsolódóan

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által a 2022/2023. tanévre kiírt Erzsébetvárosi Felsőoktatási ösztöndíj pályázat az ösztöndíjról szóló 20/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása miatt az alábbiak szerint módosul (a változások aláhúzva, dőlt betűvel szerepelnek):

 

A pályázatra jelentkezhetnek: a pályázati felhívás megjelenésekor legalább egy éve bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen a VII. kerületben élő, nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók.

 

A pályázat feltételeit és finanszírozási módját tartalmazza az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 20/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet. (Megtekinthető www.erzsebetvaros.hu honlapján, illetve a jelen felhívás mellékleteként.)

A pályázati adatlap beszerezhető:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1076 Budapest, Garay u. 5. szám alatti épületében 2022. szeptember 1-től

továbbá a közzétételt követően letölthető közvetlenül a honlapról  (jelen felhívás melléklete).

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

·         kitöltött pályázati adatlap,

·         pályázó részéről a személyazonosító igazolványt, lakóhelyet, adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolvány másolata,

·         hallgatói jogviszony igazolás,

·         Budapest Kormányhivatala által kiállított hatósági bizonyítvány, mely tartalmazza a pályázó lakóhelyén bejelentett személyeket,

·         jövedelemmel összefüggő igazolások, nyilatkozatok, egyéb igazolások (A jövedelemigazolással összefüggésben benyújtandó dokumentumok részletes felsorolása a pályázati adatlap tájékoztatójában olvasható),

·         házasság felbontását bírósági ítélettel, a gyermektartást a tartásdíjat megállapító bírói határozattal vagy a tartásdíj megállapítása iránti eljárás megindításáról kiállított igazolással szükséges igazolni,

·         kollégiumi elhelyezés igazolása vagy lakásbérleti szerződés másolata, amennyiben a pályázó Budapest VII. kerületben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy Budapesten kívüli magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2022. október 10.

 

A pályázat benyújtható postai úton Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata részére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.), személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin ügyfélfogadási időben, vagy e-Papír alkalmazáson keresztül (epapir.gov.hu).

 

Hiánypótlás:                      A pályázat benyújtási határidőn belül benyújtott pályázatok esetén egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra, közlése elektronikus úton történik.

Döntés:                               A pályázat beadásának határidejétől számított 45 napon belül.

Értesítés:                            A támogatási döntés meghozatalát követő 20 napon belül, elektronikusan.

Az ösztöndíj folyósítás feltételei:

                                               A szemeszterre történő beiratkozást követően kiállított, „aktív” státuszú                                                              hallgatói jogviszony-igazolás, és lakcímigazolás benyújtása.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Humánszolgáltató Irodán Prógli Katalintól kérhető (Tel: 1/462-3399, E-mail: [email protected])


Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat adatlap

kohezios_alap