MELYEK A HATÓSÁGI ELJÁRÁS ELJÁRÁSI ALAPELVEI?

Melyek a hatósági eljárás eljárási alapelvei?

A közigazgatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és megtartatni a jogszabály rendelkezéseit.

A közigazgatási hatóságnak a hatásköre gyakorlása során a szakszerűségre, az egyszerűségre és az ügyféllel együttműködésre kell törekednie. A közigazgatási hatóság védi az ügyfelek jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogait. Az eljárásban minden ügyfelet megillet a törvény előtti egyenlőség.

A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.
A hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, a hatóság határozza meg a bizonyítás módját és terjedelmét. Nincs kötve az ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, minden olyan fontos körülményt figyelembe kell vennie, amely az ügy szempontjából lényeges. A hatóságnak lehetősége van arra, hogy felülvizsgálja mind a saját, mind a felügyeleti jogkörébe tartozó hatóság határozatát, de intézkedhet a határozat kijavításáról, vagy kiegészítéséről is.

Az ügyfelet megilleti a tisztességes ügyintézéshez (fair-eljárás), a jogszabályokban meghatározott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának a joga.

Az ügyfél alapvető joga, hogy a hatósághoz kérelmet terjesszen elő. Amennyiben 30 napon belül intézkedés nem történik, a felügyeleti szervhez fordulhat. Tájékoztatást kérhet ügyével kapcsolatban, nyilatkozatot tehet. Amennyiben az ügy jellege megengedi, képviselőt bízhat meg, kizárási okot jelenthet be, jelen lehet az eljárási cselekményeken. Javaslatot tehet a szakértő személyére és ellenszakértőt kérhet. Kérelmét visszavonhatja, igazolási kérelemmel fordulhat az eljáró szervhez. Jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő, a határozat végrehajtásának a felfüggesztését kérheti, költségmentesség engedélyezését kérheti, stb.

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT