NÖVÉNYESÍTÉSI PÁLYÁZAT 2010.

2010. évi Növényesítési Pályázat


Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottsága a 15/2006. (II.27.) számú Önkormányzati rendeletben foglaltak szerint pályázatot ír ki a kerületi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények növénytelepítési támogatására.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi költségvetésében 4.000.000 forintot különített el a jelen pályázaton résztvevő és nyertes pályázók részére.
A pályázati feltételeket, és a támogatás felhasználásának szabályait a 15/2006. (II.27.) számú Önkormányzati rendelet részletesen tartalmazza. (A hivatkozott rendelet Erzsébetváros honlapján az menüpontban megtalálható és letölthető.)

Pályázaton részt vehetnek a kerületi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények.

Pályázatot az alábbiakra lehet benyújtani:

 • A ház utcai homlokzatát és/vagy körfolyosóját díszítő növényzet azonos méretű, azonos színű, azonos anyagú balkonládában történő elhelyezésére,
 • A növényzet egynyári virágokból történő összeállítása lehetőleg egy vagy két fajból, illetve fajtából történhet,
 • A homlokzati virágdísznek az első, vagy az I. és II. emeleti ablaksorban történő egységes elhelyezésére a ház teljes szélességében,
 • A függőfolyosók korlátainak növényzettel történő ellátására, emeletenkénti egységes kihelyezéssel,
 • Burkolattal ellátott udvarokban, épület homlokzata előtti területen planténeres örökzöld, illetve lombhullató díszfák és díszcserjék, egynyári és évelő levél és virágdíszű növények elhelyezésére,
 • Biológiailag aktív felületek beültetésére, elsősorban fás szárú évelőkkel,
 • A biológiailag aktív felületek termőképességének javítására, komposzt, szerves trágya bekeverésével, kertiföld keverék ráhordásával,
 • Burkolt udvarokban biológiailag aktív felület, kert/udvari park kialakítására az alábbi esetekben:
  • burkolat feltörésére és eltávolítására után a nyerstalaj 50-100 cm mély talajcseréjére, vagy hasonló mélységű átkeverésre biológiailag aktív anyaggal, vagy földkeverék ráhordással legalább 15 cm vastagságban, szintbeli vagy kiemelt ágyás kialakításra és növényesítésre,
  • burkolat meghagyásával, megfelelő szegély kialakításával kiemelt ágyás létrehozására és annak növényesítésére,
  • zöldtető kialakításra a ház udvarán, erre alkalmas tetőzeten.


A Pályázat benyújtása, elbírálása:

 • a pályázati anyag benyújtási határideje: 2010. május 28. 12.00 óra
 • a pályázatot és mellékleteit zárt borítékban a hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin kell benyújtani (Budapest, VII. kerület Erzsébet krt. 6., Garay utca 5.)
 • személyes eljuttatás estén a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáinak - (Budapest, VII. kerület Erzsébet krt. 6., Garay u. 5.) - nyitva tartási ideje (8-12 és 13-18 óráig), postai feladás esetén a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont a mérvadó
 • a döntés-előkészítési munkákat a Polgármesteri Hivatal végzi
 • a pályázatokat a Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el
 • a pályázatok elbírálási határideje: 2010. június 18.


A növényesítési pályázat lebonyolításának módja:


A pályázatot a rendelet előírásai szerint kell benyújtani.

Jelentkezési lap a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban Budapest, VII. kerület Erzsébet krt. 6., Garay u. 5. szám alatt vehető át, vagy .

Az Önkormányzat a nyertes pályázók megbízott képviselőivel szerződést köt.

Amennyiben a pályázó a támogatás elnyeréséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül „neki felróható okból" a szerződést nem írja alá, az elnyert támogatást elveszti.

A Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság a döntését a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza, továbbá minden pályázó értesítést kap a Bizottság döntéséről.

A pályázattal történő elszámolás, illetve a számlák benyújtásának határideje: 2010. november 12.

A szabályok be nem tartása a pályázat érvénytelenségét eredményezi.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad hivatali munkaidőben a Városüzemeltetési és Beruházási Iroda munkatársa a 462-3156-os telefonszámon.

Budapest, 2010. április 06.

Bán Imre
Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság
elnöke

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT