GÁZSZOLGÁLTATÁSBÓL KIZÁRT TÁRSASHÁZAK TÁMOGATÁSA 2010.

A 2010. évi gázszolgáltatásból kizárt társasházak támogatása


A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Kerületfejlesztési Bizottsága a társasházaknak nyújtható visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő általános- és gázvezeték felújítási támogatásról szóló a 45/2006.(XII.20.) számú önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva, kizárólag  műszaki okokból a gázszolgáltatásból kizárt társasházak gáz alap-, és felszálló vezetékek felújítására - kamatmentes kölcsön formájában - támogatást biztosít. Erre az Önkormányzat képviselő-testülete 2010. évi költségvetésében 20.000.000,- forintot hagyott jóvá.

A támogatási kérelmet a gáz alap-, és felszálló vezetékek, felújítási támogatására lehet benyújtani.

Folyamodni akkor lehet, ha a gázszolgáltató - Gázművek Rt. - a társasházat - igazoltan - kizárja a gázellátásból.

A támogatási összeg:  a bekerülési költség maximum 40%-a, de maximum 1.000.000,- Ft*.

* Ha útfelújítás során zárták ki a házat, az összeg:  maximum: 1.200.000,- Ft.


A támogatás visszafizetésének időtartama:

500.000,- Ft támogatásig:        1 év

900.000,- Ft támogatásig:        2 év

1.200.000,- Ft támogatásig:     3 év.


A kérelem benyújtása, elbírálása:

A kérelemhez szükséges anyag benyújtása:

2010. 02. 01.-től a költségvetési keret felhasználásáig, de maximum

2011. 02. 01.-ig folyamatos.

A benyújtás helye: Ügyfélszolgálati Iroda. (Erzsébet krt. 6. és Garay u 5.)

A kérelmet a Kerületfejlesztési Bizottság bírálja el.

A visszafizetés kezdete: az önkormányzati átutalást követő hónap első napjától (a szerződésben foglaltak szerint).


A kérelem lebonyolítási módja:

A jelentkezést - az alábbiak szerinti - a „Jelentkezési adatlap"-ban leírtak szerint kell benyújtani. Jelentkezési lapot az Ügyfélszolgálati Irodákban, vagy az Internetről (www.erzsebetvaros.hu) letöltve lehet beszerezni. A jelentkezési lapot hivatalos kérvény is pótolhatja.

A kérelmet a kizárást követő négy héten belül kell benyújtani!


A benyújtáshoz csatolni kell:

  1. A gázszolgáltatásból történő kizárásról szóló helyszíni jegyzőkönyv - közös képviselő által hitelesített - másolata.
  2. Fővárosi Gázművek igazolása a társasház gázszolgáltatásból történő kizárásáról. (Az eredeti példány hitelesített másolata.)
  3. A Fővárosi Gázművek igazolása (2. pont) alapján hozott a közgyűlési tisztségviselők (közgyűlési elnök, jegyzőkönyvezető, hitelesítők) által oldalanként hitelesített közgyűlési jegyzőkönyv, és jelenléti ív.
  4. Közgyűlési határozatok: kérelemről, közös képviselő felhatalmazásáról, elfogadott árajánlat összege, azonnali inkasszóengedélyezésről.
  5. A társasház önrészét bemutató igazolás: eredeti banki igazolás, vagy közgyűlési határozat a hiányzó önrész pótlásáról. (A társasháznak legalább 60%-os önrészt kell igazolni, vagy mellékelni kell a közgyűlés határozatát a hiányzó önrész pótlásáról.)
  6. A társasház közgyűlése által elfogadott kivitelezői árajánlat/ok/.


A munkát a szerződéskötést követő 75 napon belül be kell fejezni. A Kerületfejlesztési Bizottság a kérelem elbírálásáról a társasházat írásban értesíti. Az elbírálás után az önkormányzat szerződést köt a társasház képviselőjével.

Budapest, 2010. január 25.

Kerületfejlesztési Bizottság

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT