2008. ÉV

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Önkormányzat  Szociális és Egészségügyi Bizottsága

Földgáz alapú fűtési rendszerek kiépítéséhez nyújtható vissza nem térítendő önkormányzati támogatások

Pályázata


A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 24/2003(VI.23.) számú önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében  eljárva pályázatot ír ki a földgáz alapú fűtési rendszerek kiépítésére.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. évi költségvetésében elkülönített   2.000.000,- Ft- ra vissza nem térítendő támogatás formájában pályázatot hirdet.

A feltételeket, a benyújtás, elbírálás, valamint a támogatás felhasználásának szabályait az Önkormányzat a módosított 24/2003. (VI.23.) számú - A földgázalapú fűtési rendszerek kiépítéséhez  nyújtható önkormányzati támogatások megállapításának feltételeiről  és szabályairól szóló rendelete tartalmazza.

Pályázatot azon lakások fűtési rendszerének kiépítéséhez lehet benyújtani, amelyekben nincs földgázalapú fűtési rendszer, de legalább a lakást magába foglaló épület rendelkezik földgáz ellátással.

A pályázati felhívás és űrlap a VII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (VII. ker. Erzsébet krt. 6.), valamint a Garay utcai irodaház földszinti Ügyfélszolgálati Irodáján (VII. ker. Garay utca 5.) beszerezhető.

A pályázathoz be kell nyújtani:

 • a pályázati űrlapot 2 eredeti példányban
 • a kérelmező és családja jövedelmi viszonyaira vonatkozó egy hónapnál nem régebbi (a kérelem benyújtását  megelőző 3 hónapra vonatkozó) jövedelemigazolást,
 • a lakás használatára vonatkozó jogviszony 30 napnál nem régebbi hiteles igazolást, tulajdoni lap, bérleti szerződés,
 • beruházási összeg legalább 50 %-ának meglétét igazoló dokumentumot ( pl. bankszámlakivonatot ),
 • tervezésre, kivitelezésre jogosult szakember által elkészített költségvetést, kiviteli tervet
 • szükséges szakhatósági, hatósági engedélyeket ( kéményseprő szakvélemény, építési engedély, tulajdonosi hozzájárulás /amennyiben a lakásban még nincs gázellátás - közös képviselő hozzájárulása, önkormányzati lakás esetében - a kezelő hozzájárulása / gázközmű engedély )
 • közüzemi díj tartozásról ( villany, víz, gáz-/ha van/), közös költség (bérlet esetén lakbér) tartozásról szóló nemleges igazolást.


A pályázat további feltételei:

 • Pályázat benyújtására jogosult az a személy (család), akinek a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapban az egy főre eső nettó jövedelme nem haladja meg a 142.500,- Ft/hó-t.
 • VII. kerületi állandó lakóhellyel rendelkezik éséletvitelszerűen itt tartózkodik.


A pályázati anyagot döntés előkészítésre a fent megjelölt címeken a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáihoz vagy  a Garay utca 5. I. emelet Szociális Iroda - Héder Klára ügyintézőnél kell benyújtani

A pályázat benyújtási határideje: 2008. november 30. 12.00 óra

A pályázati anyag elbírálási határideje: 2008. december 16.

A pályázatot a rendelet előírásai szerint kell benyújtani.

A pályázat lebonyolításának módja:

 • A pályázatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el.
 • A Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza.
 • Minden pályázó írásban kap értesítést az őt érintő döntésről, melynek átvételétől számított 30 napon belül kell a nyertesnek megállapodást kötni a pályázat kiírójával.
 • Az Önkormányzat megbízásából a polgármester megállapodást köt a nyertes pályázóval.


Kizáró feltételek:
Nem állapítható meg támogatás olyan lakásra, melyben már van földgáz alapú fűtési  lehetőség, a lakást albérlet vagy más módon hasznosítják, a  pályázattal érintett lakásra  olyan pénzintézeti vagy egyéb  önkormányzati támogatás van érvényben, mely érinti a lakás fűtési rendszerének kiépítését is, továbbá  lakás fenntartásával kapcsolatos  költség tartozása áll fenn ( áramdíj, vízdíj, gázdíj, közös költség (lakbér).
A szabályok be nem tartása a pályázatból való kizárást eredményezi.
A fűtési rendszer kiépítéséhez nyújtható támogatás a beruházási költség 50%-a, de maximum 375.000,- Ft.
Az elnyert összeg csak a kivitelezés költségeire használható fel. A tervezés költségeit az igénylő viseli és nem számíthatók be az önrész összegébe.
A pályázaton elnyert támogatás a földgáz alapú rendszer kiépítéséhez nyújtandó utólagos hozzájárulás. A munkálatok elvégzését igazoló számlát az önkormányzattal kötött megállapodás megkötésétől számított 12 hónapon belül kell benyújtani. A számla benyújtása után az Önkormányzat 30 napon belül folyósítja a támogatást a kedvezményezett számára.

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT