Erzsébetváros Önkormányzat

2021. május 13. Ma Szervác napja van

Föld Napja Nyereményjáték és adatkezelési szabályzat Instagram

Föld Napja Nyereményjáték és adatkezelési szabályzat

 

A Föld Napja Nyereményjátékon résztvevők a részvétel érdekében adhatják meg az adataikat az adatkezelőnek.

 

Hatályos: 2021. április 15. – 2021. április 30.

 

A játék lebonyolítója: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Adatkezelő: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Klímavédelmi és Fenntarthatósági Kabinet (a továbbiakban: Klímakabinet)

 

A játék neve: Föld Napja Nyereményjáték

 

A játék időtartama: 2021. április 19. – 2021. április 25.

 

Részvétel

A Nyereményjátékban az a természetes személy vehet részt, aki április 19. 10:00 és április 25. 23:59 között beköveti @klimakabi_7ker oldalt és kedvenc vegán ételével kapcsolatban hozzászól a bejegyzéshez. A hozzászólással a résztvevő személy elfogadja jelen szabályzatot, és hozzájárul ahhoz, hogy Instagram profiljának nevét a nyereményjáték lebonyolításához, a nyertesek kiértesítéséhez az adatkezelő a jelen dokumentumban megadott Adatkezelési Szabályzatnak megfelelően felhasználja.

 

A részvétel ingyenes. A sorsoláson nem vehet részt a Lebonyolító munkatársa és annak hozzátartozói.

 

Nyeremény

A játékban résztvevők között az Adatkezelő három darab 5 ezer Ft-os Szatyor ajándékutalványt sorsol ki.

 

Sorsolás

A sorsolás időpontja: 2021. április 26. 12:00

A sorsolást a Random Comment Picker applikáció segítségével végzi az Adatkezelő, mely véletlenszerűen választ a bejegyzésre érkezett kommentek közül.

A sorsolást háromtagú bizottság végzi online.

A sorsoláson 3 db nyertest és 2 db pótnyertes sorsol ki a bizottság.

A sorsolás eredményéről jegyzőkönyv készül helyben, melyet a sorsolási bizottság tagjai

hitelesítenek a későbbiekben.

 

A nyertesek értesítése

A nyertest az Adatkezelő azokon az Instagram profilon keresztül értesíti, amellyel a nyertes részt vett az eseményen.

Amennyiben a nyertes 1 héten belül nem jelzi vissza a nyeremény átvételének szándékát, úgy automatikusan a soron következő pótnyertes kerül kiértesítésre.

 

Egyéb feltételek

A nyereményjátékban való részvétel nem kötött vásárláshoz vagy tétfizetéshez, ezért nem minősül szerencsejátéknak, engedélyhez, vagy bejelentéshez nem kötött, nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A Résztvevő köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni, a Résztvevő gondatlanságából eredő károkért a szervező nem vállal felelősséget.

 

Adatkezelési tájékoztató

Név: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Klímavédelmi és Fenntarthatósági Kabinet

Cím: 1073 Budapest, Erzsébet körút 6.

Telefon: +36 30 6180305

E-mail: toth.csaba@erzsebetvaros.hu

 

Adatkezelő  a személyes adatok kezelésekor biztosítja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (általános adatvédelmi rendelet „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek az érvényre juttatását. Adatkezelő a személyes adatokat a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata honlapján, az alábbi linken található Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli: https://erzsebetvaros.hu/polgarmesteri-hivatal/adatvedelmi-tajekoztato

 

Az adatkezelő végzi a résztvevők személyes adatainak (Instagram profil neve) feldolgozását a nyereményjáték lebonyolítása és a nyeremények átadása céljából.

Adatkezelés jogalapja: A résztvevő kifejezett önkéntes hozzájárulása, a résztvevő hozzászólásával hozzájárul ahhoz, hogy Instagram profiljának nevét az Adatkezelő a játék lebonyolítása okán kezelje. A résztvevő a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de ez nem érinti a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő nem tudja felhasználni a sorsoláson a résztvevő adatait, így a résztvevő nem tud részt venni a játékban.

Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre: A résztvevő a hozzászólásával hozzájárul ahhoz, hogy Instagram profiljának nevét az Adatkezelő a játék lebonyolítása okán kezelje. A megadott személyes adatok semmilyen más célra nem használhatók fel. A résztvevők adatszolgáltatása önkéntes, de sorsolás esetén a nyertes tudomásul veszi, hogy ha személyes adatainak törlését a nyeremény átadását megelőzően kéri, a nyereményre nem tarthat igényt.

Az adatkezelés időtartama: A sorsolás esetében a résztvevők személyes adatai a nyereményjáték lezárásától számított három hónapig kerülnek megőrzésre, a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos bármely vitás kérdés eldöntése céljából.

Résztvevők jogai az adatkezeléssel kapcsolatban: a résztvevőknek joguk van tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésével kapcsolatban, illetve kérhetik a személyes adataikhoz történő hozzáférést, azok másolatát. A résztvevő kérheti a pontatlanul kezelt személyes adatai helyesbítését. A megadott személyes adatai törlését bármely résztvevő kérheti, azzal, hogy a jogszabályi előíráson alapuló, kötelező adatkezelés esetén az Adatkezelő a törlésre irányuló kérésnek nem tud eleget tenni.

Résztvevő kérheti az adatkezelés korlátozását. Résztvevő kérheti továbbá, hogy az adatkezelő az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére továbbítsa. A személyes adatokkal kapcsolatos kérelmeket az Adatkezelő a toth.csaba@erzsebetvaros.hu e-mail címen fogadja.

 

Adattovábbítás, további címzettek

Az érintett adatait nem továbbítjuk harmadik félnek sem az Európai Gazdasági Közösségen belül, sem azon kívül.

 

Adatvédelmi Tisztviselő

Az Önkormányzatnál adatvédelmi tisztviselő (DPO) került kijelölésre. Feladata az ügyfél tájékoztatás és a GDPR rendelkezésnek való egységes megfelelés cégcsoport szintű biztosítása. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dr. Simó Veronika, e-mail: dpo@erzsebetvaros.hu.

Az Adatvédelmi Tisztviselő az a személy, aki kifejezetten adatvédelmi ügyekben a kapcsolattartónk. Az itt megadott elérhetőségén közvetlenül és bármikor lehet hozzá fordulni.

 

Jogérvényesítés

Az adatkezeléssel kapcsolatban annak bármelyik elemével kapcsolatban panaszt tehet nálunk, az adatkezelőnél az adatvédelmi tisztviselőnek címzett panasszal, amire mihamarabb válaszolunk (elérhetőségek). Amennyiben problémáit máshol is jelezni szeretné, úgy fordulhat az Ön országa szerinti adatvédelmi hatósághoz az Európai Unión belül, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Ha elégedetlen adatai kezelésével vagy szabálytalanságot tapasztal, nálunk és a hatóságoknál is panaszt tehet a fenti elérhetőségeken.

Csak idén, eddig ennyi pénz vett el önöktől és a kerülettől a kormány!

Keresés az oldalon
Feliratkozás Hírlevélre
Koronavírussal kapcsolatos híreink
Tájékoztatás időseknek
Képviselő-testületi ülések megtekintése
Elérhetőségeink

  1073 Budapest Erzsébet Krt. 6.

  +36-1-462-3100