Erzsébetváros Önkormányzat

2020. április 1. Ma Hugó napja van

2019.11.25. KT határozatok

299/2019. (XI.25.) számú Képviselő-testületi határozat:

- Ügyrendi indítvány -

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Garai Dóra képviselő asszony ügyrendi indítványát a „Javaslat a belső-erzsébetvárosi üzletek működésével és nyitvatartási rendjével kapcsolatos új szabályozás előkészítése tárgyában szükséges intézkedésekre” című előterjesztésnél az ülésre érkezett vendégek közül ketten szót kaphassanak

300/2019. (XI.25.) számú Képviselő-testületi határozat:

- Módosító indítvány elfogadásáról -

(11 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Niedermüller Péter polgármester úr képviselő asszony „Javaslat a belső-erzsébetvárosi üzletek működésével és nyitvatartási rendjével kapcsolatos új szabályozás előkészítése tárgyában szükséges intézkedésekre” benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:

Niedermüller Péter

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

Az eredeti előterjesztésben szereplő 1. számú határozati javaslat végrehajtási határidejét módosítani szükséges az alábbiak szerint: 

 

Határozati javaslat

1.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az üzlethelyiségek nyitvatartása terén támogatja Belső-Erzsébetvárosban az éjféli záróra bevezetését egy objektív kritériumrendszer kidolgozását követően, mely teljes körűen szabályozná, hogy milyen feltételek teljesítése esetén maradhat egy vendéglátóhely tovább nyitva.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az új szabályozásra vonatkozó javaslatát – a kerületi lakosság és civil szervezetek javaslatainak figyelembe vételével - állítsa össze és terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős:       Niedermüller Péter polgármester

Határidő:   

kritériumrendszer összeállítása: 2020. február 28.

előterjesztésre: 2020. március Kt. ülésre

Az eredeti előterjesztésben szereplő 2. számú határozati javaslat módosítani szükséges az alábbiak szerint: 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az állandó egyeztetési fórum megteremtése érdekében támogatja egy Belső-Erzsébetvárosi Munkacsoport létrehozását, ennek állandó tagjai a városrész egyéni önkormányzati képviselői (Borbélyné Bárdi Zsuzsanna, Ujvári-Kövér Mónika, dr. Kispál Tibor), 2 fő delegált a helyi civilek és lakók, és további 2 fő delegált a vendéglátóhelyek üzemeltetői részéről. A Munkacsoport saját maga alakítja ki munkarendjét, és dönt a tanácskozási joggal meghívandók köréről.

A Munkacsoport feladata a 1. számú határozati javaslatban foglalt kritériumrendszer kidolgozása, és javaslat tétele az átfogó, új szabályozásra.

A Képviselő-testület egyben felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóságnál az átmeneti időszakban fokozott ellenőrzést végezzenek a kerület közterületei rendjének biztosítására.

 

Felelős:       Niedermüller Péter polgármester

Határidő:    azonnal

301/2019. (XI.25.) számú Képviselő-testületi határozat:

- Javaslat a belső-erzsébetvárosi üzletek működésével és nyitvatartási rendjével kapcsolatos új szabályozás előkészítése tárgyában szükséges intézkedésekre – új szabályozás -

(11 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az üzlethelyiségek nyitvatartása terén támogatja Belső-Erzsébetvárosban az éjféli záróra bevezetését egy objektív kritériumrendszer kidolgozását követően, mely teljes körűen szabályozná, hogy milyen feltételek teljesítése esetén maradhat egy vendéglátóhely tovább nyitva.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az új szabályozásra vonatkozó javaslatát – a kerületi lakosság és civil szervezetek javaslatainak figyelembe vételével - állítsa össze és terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős:       Niedermüller Péter polgármester

Határidő:   

kritériumrendszer összeállítása: 2020. február 28.

előterjesztésre: 2020. március Kt. ülésre

 A határozat végrehajtásáért felelős: Polgármesteri Kabinet vezetője

 302/2019. (XI.25.) számú Képviselő-testületi határozat:

- Javaslat a belső-erzsébetvárosi üzletek működésével és nyitvatartási rendjével kapcsolatos új szabályozás előkészítése tárgyában szükséges intézkedésekre – Belső-Erzsébetvárosi Munkacsoport létrehozása-

(11 igen, 4 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az állandó egyeztetési fórum megteremtése érdekében támogatja egy Belső-Erzsébetvárosi Munkacsoport létrehozását, ennek állandó tagjai a városrész egyéni önkormányzati képviselői (Borbélyné Bárdi Zsuzsanna, Ujvári-Kövér Mónika, dr. Kispál Tibor), 2 fő delegált a helyi civilek és lakók, és további 2 fő delegált a vendéglátóhelyek üzemeltetői részéről. A Munkacsoport saját maga alakítja ki munkarendjét, és dönt a tanácskozási joggal meghívandók köréről.

A Munkacsoport feladata a 1. számú határozati javaslatban foglalt kritériumrendszer kidolgozása, és javaslat tétele az átfogó, új szabályozásra.

A Képviselő-testület egyben felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóságnál az átmeneti időszakban fokozott ellenőrzést végezzenek a kerület közterületei rendjének biztosítására.

Felelős:       Niedermüller Péter polgármester

Határidő:    azonnal

 A határozat végrehajtásáért felelős: Polgármesteri Kabinet vezetője

303/2019. (XI.25.) számú Képviselő-testületi határozat:

- Javaslat a belső-erzsébetvárosi üzletek működésével és nyitvatartási rendjével kapcsolatos új szabályozás előkészítése tárgyában szükséges intézkedésekre – rövidtávú szálláskiadás-

(11 igen, 4 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy a rövidtávú szálláskiadás minimum fővárosi szintű szabályozásnak megteremtése érdekében kezdjen egyeztetéseket a kormánnyal, a főváros vezetésével és a leginkább érintett belvárosi kerületek vezetésével, és az egyeztetések eredményéről írásban tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Felelős:                  Niedermüller Péter polgármester

Határidő:              azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Polgármesteri Kabinet vezetője

304/2019. (XI.25.) számú Képviselő-testületi határozat:

- Javaslat a belső-erzsébetvárosi üzletek működésével és nyitvatartási rendjével kapcsolatos új szabályozás előkészítése tárgyában szükséges intézkedésekre – célzott támogatás-

(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi a kormánynál a kerület közigazgatási területén működő vállalkozások által az államnak megfizetett adó- és járulékbevételek terhére évi 1 milliárd Ft célzott támogatás kérését az önkormányzat számára. A célzott támogatást kizárólag a turizmus által okozott kerületi problémák kezelésére, illetve a helyben lakók életkörülményeinek javítására lehessen fordítani.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében kezdjen haladéktalan tárgyalásokat a kormánnyal a fenti kormányzati támogatás biztosítása érdekében, és az egyeztetések eredményéről írásban tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Felelős:       Niedermüller Péter polgármester

Határidő:    azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Polgármesteri Kabinet vezetője