TÁMOGATOTT PROJEKT
KMOP 5.2.2/B-2f-2009-0007

Kultúra utcája, Budapest VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja

 Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata       

 


Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által, az első fordulóban benyújtott pályázat tartalma:


A pályázat címe: Kultúra utcája, Budapest, VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja.

A kijelölt településfejlesztési akcióterület: Holló utca – Király utca – Kisdiófa utca – Nagydiófa utca – Wesselényi utca – Síp utca.

Az akcióterület fejlesztésének célja: Dinamikus, fenntartható fejlődés javuló életminőséggel, a terület arculatának, kulturális és vallási identitásának megőrzése mellett.

A projekt mind a hat fejlesztési célt tartalmazta az alábbiak szerint:

Városkép: A Kazinczy utca 36. szám alatti műemlékileg védett saroképület homlokzatának felújítása, valamint az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara épülete homlokzatának felújítása.

Örökségvédelem: A Kazinczy u. 34. számú műemlékileg védett épület külső-belső rekonstrukciója, amelyben létrejön a Környezettudatos viselkedésre nevelő központ. Az orthodox zsinagóga külső-belső felújítása, amely kiemelkedő építészeti öröksége a városrésznek. Hasonlóan egyedi építészeti örökség az Elektrotechnikai Múzeum, amely külső-belső rekonstrukció és bővítés eredményeként járul hozzá a városkép megújulásához és ad helyet új funkcióknak.

Közlekedésszervezés és infrastruktúra fejlesztés: A Kazinczy utca Dob utca és Wesselényi utca közötti szakaszának felújítása. A megújuló utcaszakasz integrálja az egyes épület felújításokat, új burkolattal és díszvilágítással járul hozzá a gyalogos prioritású utca hangulatának, utcaképének javulásához, vonzó városi környezet kialakításához.

Szervezés: hosszútávon fenntartható menedzsment szervezet létrehozása városfejlesztő társaság megalapításával.

Helyi gazdaságfejlesztés: „Zsidónegyed I-pont kávézó és shop” létrehozására kerül sor a megújuló Kazinczy u. 34. szám alatti ingatlan földszintjén.

Promóció: Az I-pont információt nyújt a területen megvalósuló városfejlesztési tevékenységekről a közvélemény és a lehetséges befektetők számára, emellett honlap létrehozatalára és kiadványok terjesztésére kerül sor a városrész forgalmának növelése érdekében. A Környezettudatos viselkedésre nevelő központban konferencia megszervezésére kerül sor. Kiállítási installáció beszerzése révén a projektet vásárokon, kiállításokon be lehet mutatni, emellett kisfilm készül, amely különböző csatornákon ismerteti és népszerűsíti a Kultúra utcáját.

A pályázat tervezett költségvetése:

A projekt elszámolható költségei összesen: 1.372.316 000 Ft.
Igényelt támogatás összege: 1.082.906 000 Ft.
Saját forrás: 289.410.000 Ft.

A projekt megvalósításának tervezett időpontja: 2009. 02. 02. – 2010. 08. 31.

A pályázatot a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága vezetője 2009. február 24. napján kelt levelében előzetesen legfeljebb 800.000.000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte maximum 1.013.813.205 Ft elszámolható költség és 78,91% támogatási mérték mellett.

Az előzetes támogatási döntéstől számítva legfeljebb hat hónap állt az Önkormányzat rendelkezésére a projektfejlesztésre. A projektfejlesztési szakasz lezárásának határideje: 2009. augusztus 24. A második fordulós projektdokumentáció benyújtásának feltétele az útvonaltervben foglaltak megvalósítása és betartása.

Az útvonalterv részletezése:

1. mérföldkőig történő lépések:

 • funkcióelemzés elkészítése
 • gazdaságfejlesztési funkció erősítése
 • kockázatkezelés
 • tervezés, projekttartalom véglegesítése
 • A dokumentumok benyújtásának határideje 2009. 05. 28.


2. mérföldkőig történő lépések:

 • tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása
 • rendezett tulajdonviszonyok teljesítése
 • akciótervben, valamint pályázati kiírásban nem nevesített kulcsindikátorok meghatározása, kidolgozása
 • engedélyezési terv elkészítése, műszaki tartalom véglegesítése, engedélyezési eljárások elindítása
 • A dokumentumok benyújtásának határideje 2009. 06. 30.


3. mérföldkőig történő lépések:

 • városfejlesztő társaság létrehozása, projektmenedzsment megtervezése
 • árajánlatok és költségbecslések beszerzése
 • költségvetés átdolgozása, véglegesítése
 • költség-haszon elemzés (CBA) elkészítése
 • Teljes Akcióterületi Terv kidolgozása, véglegesítése
 • Teljes pályázati dokumentáció összeállítása és a pályázathoz szükséges egyéb dokumentumok beszerzése
 • A dokumentumok benyújtásának határideje 2009. 07. 20.


Az útvonaltervben megjelölt dokumentumok elkészültek és határidőben benyújtásra kerültek.

A Közreműködő Szervezet az Önkormányzat kérelmére 32.979.165 Ft ÁFA kompenzációt hagyott jóvá 2009. szeptember 14. napján.


Második forduló

A második fordulós pályázati dokumentáció 2009. szeptember 18. napján került benyújtásra, 2009. november 3. nappal befogadásra került.

A pályázat 832.979.136 Ft összegű támogatásban részesült a 2009. november 27-én kelt támogató levél szerint.

A projekt végleges tartalma:

 • Dob u. 29. Műemlékileg védett önkormányzati tulajdonban lévő épület homlokzat felújítása, Környezettudatos magatartásra nevelő központ, kézműves és népi kismesterségek bemutatását szolgáló közösségi terek kialakítása.
  A projekt keretében a rossz állapotú épület homlokzata változatlan formában kerül felújításra, különös tekintettel műemléki védettségéből adódó építészeti elemeire. A nyílászárók korszerűsítése hozzájárul az energiahatékonyság növeléséhez. Az épületben környezettudatos magatartásra nevelő központ, valamint kézműves és népi kismesterségek bemutatását szolgáló közösségi terek kerülnek kialakításra. A funkcióváltás az épület jelentős belső átalakítását, akadálymentesítését teszi szükségessé, a műemlék értéket hordozó építészeti elemek eredeti állapotukban történő megőrzésével.

 • Kazinczy u. 34. Műemlék épület homlokzat felújítása, Zsidónegyed I-pont, kávézó és shop kialakítása.
  A klasszicista műemlék épület felújításra kerül, emellett a külsejében megújult épületben kerül kialakításra a földszinten a közösségi funkciójú „Zsidónegyed I-pont”.
  Az utcai homlokzat tagozatai, vakolatai hiányoznak, melyet a felújítás során pótolunk az osztó és záró párkánnyal együtt. A felújítás során a földszint és emelet feletti födém cseréje tervezett a tetőszerkezettel együtt. Az épület nincs alászigetelve, utólagos szigetelést kell készíteni, a nyílászárókat kicseréljük.
  Az akadálymentesítést a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal egyeztetve rámpa és lift biztosítja.
  A „Zsidónegyed I-pont” bemutatja a VII. kerületi zsidóság helytörténetét és kultúráját.
  A weboldal tájékoztatást ad az I-pont működéséről, nyitva tartásáról, szolgáltatásairól, programjairól. Emellett fórumot, kultúrtörténeti ismertetést és hasznos linkeket tartalmaz. Infotorony kerül elhelyezésre: 19” érintőképernyővel, vandál biztos, szoft billentyűzettel, hangszóróval, fejhallgatóval.

 • Kazinczy u. 29. Orthodox Zsinagóga felújítása
  A zsinagóga külső épületszerkezeteinek műszaki felújítása, a homlokzatok és a tető felújítása, rekonstrukciója valósul meg konzervátori szemlélet előtérbe helyezésével, mely során az anyagok, felületek, nyílászárók teljes cseréje helyett a meglévő anyagok konzerválása, szükség szerinti pótlása történik gondosabb, körültekintőbb eljárással, amely nagyobb szakmai odafigyelést, gondosabb eljárást jelent. Ennek eredményeként megtarthatóvá válik, illetve érzékelhetővé tehető az épület közel 100 éves érlelődése, történelmi patinája. Sor kerül a bejárati előlépcső, a lábazati, homlokzati kőfelületek, az utcai homlokzat tégla burkolatú felülete, a műkőbetétek, valamint a főkapu rekonstrukciójára. A felújítás részét képezi az erkélykorlát, az oldalsó bejárati acélkapuk, valamint az iparművészeti műtárgyak, homlokzati elemek helyreállítása, pótlása, a tetőfedés cseréje, korszerűsítése.
  A zsinagóga, a benne működő múzeum és színház látogathatóságát segíti elő a lépcsőházban felújításra kerülő vizesblokk. Az udvaron akadálymentes vizesblokk kerül kialakításra. Megtörténik az udvar akadálymentesítése, mely mobil színpad felállításával koncertek, rendezvények megtartására válik alkalmassá. A kapu mögött turisztikai célú kiállítótér lesz.

 • Kazinczy u. 23-27. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara épületének felújítása
  Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara által használt épület homlokzatának felújítására, a bejárati portál átalakítására, aulájának felújítására kerül sor. Így az intézmény mint „nyitott Universitas” újabb közfunkciók, kulturális események befogadására válik alkalmassá. Sor kerül a központi aulában rendezvények megtartására alkalmas megnövelt belmagasságú tér kialakítására, valamint a funkcióbővítésből adódó gépészeti és elektromos berendezések elhelyezésére.  Megtörténik az aulatérhez kapcsolódó vizesblokk átalakítása, a felújított, reprezentatív aulatér által meghatározott új esztétikai minőségnek megfelelően. Ehhez kapcsolódik az aula melletti előadóterem felújítása, korszerűsítése, a tér konferenciateremként történő működtetéséhez szükséges építészeti, épületgépészeti eszközökkel. Az ELTE állandó pedagógiatörténeti és neveléstörténeti kiállítást létesít, az átalakított aulát, és a kiállítást mindenki számára látogathatóvá teszi. Rendszeres programok megvalósításával járul hozzá a projekthez (konferenciák, nemzetközi rendezvények, tanfolyamos felnőttképzések, átképzések, pódiumszínpados előadások).

 • Kazinczy 21. Elektrotechnikai Múzeum külső-belső rekonstrukciója.
  Megtörténik az épületegyüttes homlokzati felújítása, nyílászárók javítása, gépészeti felújítása, az épülethez tartozó udvar rekonstrukciója. Akadálymentesítés jegyében külső lift épül a múzeum épületében.
  A múzeum biztosítja, hogy új múzeumpedagógiai foglalkozásokat, oktatási, szabadidős programokat szervez, a tárlatvezetéseket bővíti, erősíti kapcsolatát a köz- és felsőoktatási intézményekkel, új múzeumi kiadványokat és múzeumi foglalkoztató eszközöket készít.
  A hátsó épület kulturális funkciójú hasznosítására pályázatot írt ki az Önkormányzat, amely eredményesen zárult. A nyertes ajánlattevő vállalta, hogy az épület belső rekonstrukciójával az alábbi funkciókat biztosítja:
  • Civil-ernyő funkció
  • Lokális, nemzeti és multikulturális értékközvetítő, -őrző -alkotó funkció
  • Agora-funkció és kulturális befogadó hely, (culture reception & welcoming)
  • „host & catering trade”- vendéglátó funkció
  • Kulturális örökségvédő funkció
  • Szórakoztató, szórakozva művelődést segítő funkció
  • Esztétikai, ízlésformáló, művészeti nevelő funkció
  • Korosztály-specifikus kultúraközvetítő funkció
  • Kulturális és szabadidős szolgáltatásokat nyújtó funkció
  Ezzel a PPP konstrukcióval sikerült eredményesen megtartani a tervezett funkcióbővítést, a magántőke bevonását a pályázati műszaki tartalom minimális csökkentése mellett.

 • A Kazinczy utca Dob utca és Wesselényi utca közötti szakaszának felújítása
  A rossz állapotú utca gyalogos prioritású csökkentett átépítésére kerül sor. A szűk beépítésű utca a jelenlegi járda-útpálya-járda elrendezés helyett faltól falig egyszintű burkolat kiépítést kap. A 6-8 méter széles felület egy forgalmi sáv és kétoldali akadálymentes gyalogos felület kialakítására elegendő. A meglévő út- és járdaburkolatokat teljesen le kell bontani. A burkolat teljes szélességében bazalt és gránit kiskockakővel lesz kiépítve. A járdát, útpályát és parkolókat fényvetősor választja majd el. Az útcsatlakozásoknál, gyalogátkelőknél a kiemelt szegélyt 2 centiméterre kell süllyeszteni az akadálymentesítés érdekében. Ugyanitt vakvezető sávok is kialakításra kerülnek, a járdaburkolattól eltérő érdesített (traktilis burkolattal). A közvilágítás korszerűsítésre kerül falikaros megoldással, illeszkedve az utca hangulatához, méreteihez. Az „utca melletti terület-felhasználási tevékenységet” oly módon valósítjuk meg, amely szervesen kapcsolódik a múzeum felújításához: az Elektrotechnikai Múzeum udvara felújításra kerül és bekapcsolódik a sétáló utcába, amely ezáltal megnyílik a gyalogos forgalom számára mintegy az utca kiöblösödéseként.

 • Promóció
  A promóció egyik eszköze a saját honlap, amely a fejlesztésekről, programkínálatról ad tájékoztatást. Kiadványok készülnek a megvalósult fejlesztésekről, amelyeket kiállításokon, vásárokon terjesztünk. A Kultúra utcáját bemutató kisfilm készül. Kiállítási installáció készítése: A Kultúra utcája és a kerület kínálata megjelenik a lakás kiállításon, turisztikai vásáron. A környezettudatos nevelési központ átadásakor konferencia megrendezésére kerül sor.
  Kreatív városmarketing stratégia és akcióterv készül.
  Városmarketing:
  Kreatív városmarketing stratégia és akcióterv készül, amely szervesen illeszkedik az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) és az akcióterületi terv céljaihoz, eszközeihez, támogatja azok hatékony végrehajtását a megújuló városrész speciális termékként történő értékesítése által.
  A beavatkozásokat támogató tevékenységek:
  A fejlesztések megkezdésekor az utca lakói „direkt mail”-ben kapnak tájékoztatást a fejlesztés céljáról, időtartamáról, eredményeiről és a kivitelezéssel járó átmeneti változásokról.
  A projekt zárásakor „Kazinczy utcabál” megrendezésére kerül sor (multikulturális koncertekkel, hagyományőrző kiállítással és vásárral), valamint a nap folyamán ingyenesen látogathatók a felújított intézmények.
 • Városfejlesztő társaság
  Jól működő városfejlesztő társaság létrehozatala többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságként, amely az Önkormányzat megbízásából, annak nevében végzi tevékenységét.


 
A megvalósítás időpontja: 2010. 04. 30 - 2011. 09. 30.
A projekt elszámolható összköltsége: 1.055.638.542 Ft.
Támogatás mértéke: 832.979.136 Ft.
Önerő mértéke: 222.659.406 Ft.

Támogatási szerződés aláírásának időpontja: 2010. április 30.

A városfejlesztő társaság az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság.

A városfejlesztő társaság feladatai különösen az önkormányzat és a városfejlesztő társaság által 2009. szeptember 18. napján megkötött megbízási szerződés alapján a projekt megvalósításával kapcsolatban:

 • Felel az Projekt előkészítéséért és végrehajtásáért, ezen belül koordinálja a konkrét építési, felújítási, rehabilitációs munkákat.
 • A közbeszerzési eljárások alapján kiválasztott partnerekkel (ideértve az Önkormányzat által kiírt eljárásokat is) együttműködve
 • rányítja a tervezési munkákat,
 • gondoskodik a tervek engedélyeztetéséről,
 • irányítja a terület-előkészítési munkákat, építési munkákat,
 • ellátja a tervezési és építési tevékenység folyamatos ellenőrzését,
 • átveszi az elkészült munkákat.
 • Elvégzi a Projekt végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív, információs feladatokat;
 • Kapcsolatot tart a Megbízóval, a Megbízó érintett irodáival, vállalkozókkal, lakossággal;
 • Háromhavonta köteles beszámolni a Projekt helyzetéről, különös tekintettel annak fizikai megvalósulására és a források felhasználására;
 • A Támogatási Szerződésben foglaltak szerint bonyolítja az elszámolást a Közreműködő Szervezettel, a Pro Régio Nonprofit Kft-vel, valamint az Önkormányzat illetékes szakirodájával.


A megbízási szerződés módosításaival a városfejlesztő társaság feladatai kiegészültek az alábbi tevékenységekkel:

 • promóció;
 • A beavatkozások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását, sikerét szolgáló tevékenységek;
 • nyilvánosság biztosítása;
 • szükséges tervmódosítás végrehajtása
 • műszaki ellenőrzés végrehajtása;
 • tervellenőrzés biztosítása;
 • közbeszerzési feladatok előkészítése és tanácsadása;
 • adminisztratív és jogi szakértői tevékenység.


Befolyt előleg összege: 249.079.855 Ft.

Közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor az alábbi tárgyakban:

 • A Kazinczy u. 21. sz., 23-25. sz., 29. sz. és Dob u. 29. sz. épületek felújítására, valamint a Kazinczy utca útfelújítására (a Dob u. és a Wesselényi u. közötti szakaszon).
 • Kazinczy u. 34. sz. épület felújítása.


A vállalkozói szerződések aláírása megtörtént.

A kivitelezési munkálatok folynak.

Nyilvánosság, tájékoztatás: A projekt előrehaladással arányosan teljesült.


POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT