Erzsébetváros Önkormányzat

2020. március 30. Ma Zalán napja van

Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület – helyettes szülői hálózat szolgáltatás

Képviselő: Rabi Edina

Cím: 1102 Budapest, Liget u. 6-10.

Elérhetőségek:
Telefon: 343-6680
E-mail:
Web: www.feherkereszt.hu

 Ellátási forma: helyettes szülői hálózat szolgáltatás

A működtető gyermekjóléti alapellátás keretében gyermekek átmeneti gondozását biztosítja helyettes szülői szolgáltatás keretében. A szülő kérelmére vagy beleegyezésével, ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátást biztosít, ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte, vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani. Az ellátás időtartama maximum 1 év, mely rászorultság alapján meghosszabbítható 6 hónappal, legfeljebb a tanítási év végéig.
A helyettes szülő a családban élő 0-12 éves gyermek átmeneti gondozását – a működtető által készített egyéni gondozási-nevelési terv alapján – saját háztartásában biztosítja.
A hálózat működtetése során törekednek arra, hogy a gyermekeket lakóhelyükhöz közel élő helyettes szülőnél helyezzék el, úgy, hogy ne kerüljön sor óvoda-, iskolaváltásra