Erzsébetváros Önkormányzat

2020. április 2. Ma Áron napja van

Bölcsődék

Erzsébetvárosban három bölcsőde várja a gyermekeket:

 • Dob Bölcsőde (Dob utca 23.)
 • Lövölde Bölcsőde (Lövölde tér 1.)
 • Városligeti Bölcsőde (Városligeti fasor 39-41.)


A bölcsődék nyitva tartási ideje
: hétfőtől péntekig 6.00 - 18.00 óra között

Bölcsődébe járhat minden olyan erzsébetvárosi kisgyermek:

 • aki VII. kerületi, bejelentett állandó vagy tartózkodási lakcímmel rendelkezik, valamint
 • akinek szülei (gondviselői) dolgoznak, illetve valamelyik szülője betegség vagy egyéb ok miatt ellátásáról nem tud gondoskodni;
 • akinek szülője (gondozója) szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni;
 • aki testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó felügyeletre, napközbeni ellátásra szorul.

A gyermek bölcsődébe történő felvételét kérheti:

 • a szülő (gondviselő)
 • egyéb esetekben a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti továbbá:
  • o védőnő, gyermekorvos
  • o szociális-és családgondozó
  • o gyermekjóléti szolgálat
  • o gyámhatóság

Beiratkozás

2016. november 21-től a bölcsődei jelentkezés helyszíne mindhárom bölcsőde esetében a Humán Szolgáltató Madách Imre utca 2-6. szám alatti telephelyének erre a célra kijelölt irodája (Egészségfejlesztési Pont).

A jelentkezési lapok leadására kizárólag szerdánként 9 és 11 óra között van lehetőség a bölcsődei jelentkezés helyszínén.

Felvételi kérelmet ettől eltérő időpontban vagy a bölcsődékben benyújtani nem lehet.

A bölcsődei felvételhez a szülő személyes jelenléte szükséges.

A felvétel egész évben folyamatos. A jelentkezési adatlap a honlapról letölthető!

A bölcsődék megtekintése:

A beiratkozás előtt, a bölcsőde szakmai vezetőjével előzetesen e-mailben, vagy telefonon történt időpont egyeztetés után minden kedden 9-13 óra között lehetőség van a bölcsőde megtekintésére.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • szülő (gondviselő) személyi okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya)
 • gyermek TAJ kártyája, lakcímkártyája
 • külföldi állampolgárok esetén a tartózkodás jogcíméről szóló igazolás

 

A bölcsődei felvételhez szükséges dokumentumok:

 • szülő (gondviselő) személyi okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya)
 • gyermek TAJ kártyája, lakcímkártyája
 • külföldi állampolgárok esetén a tartózkodás jogcíméről szóló igazolás
 • munkáltatói igazolás a szülők munkavégzéséről
 • gyermekorvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges és a környezete fertőzésmentes
 • védőnő által kitöltött „Bölcsődei gyermek-egészségügyi törzslap”
 • a gyermek oltási könyve
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetén az arról szóló határozat

 

Térítési díjak: A bölcsődei ellátás és az étkezés is ingyenes a kerületben lakó bölcsődés korú gyermekek számára. A kerületen kívüli gyermekek számára is tudunk ellátást biztosítani, ez esetben az étkezési térítési díj 505 Ft/nap.

 

A térítési díj összegét minden esetben a helyi önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára határozat alapján az étkezés ingyenes. A három, vagy annál több gyermeket nevelő családok, illetve a 19/2015. (lV.30.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben a térítési díj mérsékelhető, illetve elengedhető.

 

Kedvezmények igényléséhez szükséges iratok:

 • együtt élő családtagok kereseti igazolása
 • igazolás a családi pótlékról és gyesről
 • egyedülálló szülő esetében igazolás a gyermektartás összegéről, illetve tanúkkal aláírt igazolás az egyedülállóság tényéről, vagy a házasság felbontásáról szóló bírósági végzés