ERZSÉBETVÁROSI MAGONC ÓVODA

Cím: 1071 Városligeti fasor 39/41.

Telefon: 3228-041

Intézményvezető: Szegediné Pusztai Ildikó

Magonc Óvoda új e-mail címe 2010. augusztus 1-től:

 

Általános és különös közzétételi lista közzétételi egységei
 
 


I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1.1.Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény hivatalos neve

Erzsébetvárosi Magonc Óvoda

Változásokat követően azonnal/ előző állapot törlendő

az intézmény székhelye

1071. Budapest, Városligeti fasor 39-41.

az intézmény postai címe, az intézmény telefonszáma, az intézmény fax száma, az intézmény elektronikus levélcíme

1071. Budapest, Városligeti fasor 39-41.

Tel./fax: 06 1 322 80 41

 

az intézmény honlapja

www.magoncovoda.hu

az intézmény ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Tel./fax: 06 1 322 80 41

 

 

1.2  Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény szervezeti felépítése

 

Az intézmény szervezeti felépítése

 

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

(SZMSZ)

 

 

Változásokat követően azonnal/ előző állapot törlendő

 

1.3  Közzétételi egység: Az intézmény vezetői 

 

Adat megnevezése

 Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény vezetőjének neve, elérhetősége (telefon/faxszám/elektronikus levélcíme)

Szegediné Pusztai Ildikó

 

Tel. szám: 06 1 322 80 41

Óvodavezető helyettes: Müllerné Nagy Krisztina

Változásokat követően azonnal/ előző állapot törlendő

 

1.4  Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény törvényességi ellenőrzését gyakorló szerv 1.1 pontban meghatározott adatai

Budapest Főváros Erzsébetváros Önkormányzata

1073 Budapest, Erzsébet krt 6.

 

Változásokat követően azonnal/ előző állapot törlendő

 

1.5 Közzétételi egység: Lapok

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény által alapított lapok neve, a szerkesztőség címe, a főszerkesztő neve

 

Változásokat követően azonnal/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

II. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok 

 

2.1. Közzétételi egység: Az intézmény alaptevékenysége

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok hatályos és teljes szövege

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
 • 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról
 • 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
 • 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról
 • Gyermekvédelemről szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • 2/2005. (III.1.) OM rendelet az SNI-s (sajátos nevelésű igényű) gyermekek óvodai nevelésének és iskolai oktatásának irányelve
 • Pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet
 • 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati
 • 22/2013.(03.22.) EMMI rendelet
 • Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselőtestülete által hozott határozatok, rendeletek
 • Alapító okirat (Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”)
 • Szervezeti és Működési Szabályzat (Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”)

 

Változásokat követően azonnal/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

2.2. Közzétételi egység: Az intézmény nyilvántartásai

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az intézmény által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; az intézmény által –alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

Adatkezelési Szabályzat

 

Változásokat követően azonnal/ Az előző állapot 1 évig archívumban  tartásával

 

2.3. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az intézmény nyilvános kiadványainak a címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

Negyedévente/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

2.4. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes ügyintéző (intézményi adatfelelős) neve, elérhetősége, és ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős személy neve

Közzétételi Szabályzat

 

Intézményi adatfelelős:

                 Balikóné Franó Andrea

 

Tel. szám: 06 1 322 80 41

 

Negyedévente/Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

2.5. Közzétételi egység: Az intézményre vonatkozó különös- és egyedi közzétételi listák

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista:

 

Változásokat követően azonnal/ Az előző állapot törlendő

2.5.1 SZMSZ 

www.magoncovoda.hu

2.5.2 Házirend

www.magoncovoda.hu

2.5.3 Nevelési Program

www.magoncovoda.hu

2.5.4 A szakmai ellenőrzés megállapításai a személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartásával

2012. évi  teljesítményértékelés szerint:

 • 26 fő kiválóan alkalmas
 •   1 fő alkalmas

 

2.5.6 Óvodai jelentkezés ideje és módja (aktuális adatok)

2016.05.02-06.

Évközben folyamatosan a maximális létszám eléréséig.

2.5.7 Óvodapedagógusok száma

17 fő

2.5.8 Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Főiskola, szakvizsga

 

2.5.9 Dajkák száma

8 fő

2.5.10 Dajkák szakképzettsége

dajka képző,

középiskola

2.5.11 Óvodai nevelési év rendje

Óvodai nevelési év rendje:

minden év szeptember 01-től – augusztus 31-ig tart.

 

2.5.12 Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma

8 csoport:

Halacska nagycsoport 18 fő

Maci középső csoport 21 fő

Pillangó nagycsoport  16 fő

Cinege nagycsoport    19 fő

Süni kiscsoport           18 fő

Cica középső csoport  21 fő

Bárány kiscsoport       19 fő

Csiga középső csoport 20 fő

 

III. Gazdálkodási adatok 

 

3.1  Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az intézménynél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, azok nyilvános megállapításai

2011 évi költségvetési bérelőirányzatai jogcímének, megalapozottságának pénzügyi- szabályszerűségi ellenőrzése

 

Az óvoda működésének törvényességi, szabályszerűségi ellenőrzése

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

3.2  Közzétételi egység: Költségvetések, beszámolók

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az intézmény

Az intézmény költségvetési adatait a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ költségvetése tartalmazza.

Változásokat követően azonnal/ Az előző állapot 5 évig archívumba tartásával

3.2.1       éves (elemi) költségvetése,

3.2.2       számviteli törvény szerinti beszámolója,

 

3.2.3       a költségvetés végrehajtásáról készített beszámolók

 

 

3.3  Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az intézménynél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők illetménye, munkabére és a rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Az intézménynél foglalkoztatottak létszáma:

30 fő

Személyi juttatásuk összesen:  4 878 200 Ft/hó

Vezetők száma: 2 fő

Közlekedési költségtérítés összesen: 68 200 Ft/hó

 

Negyedévente/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

3.4  Közzétételi egység: Szerződések

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama

Az intézménynek nincs önálló gazdálkodási jogköre, a kötelezettségvállalásra a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal jogosult.

Negyedévente/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

 

 

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT