ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA

Cím: 1078 Nefelejcs u. 62.

Telefon: 3519-307

 Mb. Intézményvezető: Poszukné Nádhera Judit


E-mail:

Honlap címe:

 

Általános és különös közzétételi lista közzétételi egységei  
 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1.1.Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény hivatalos neve

Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda

Változásokat követően azonnal/ előző állapot törlendő

az intézmény székhelye

1078 Budapest, Nefelejcs u. 62.

az intézmény postai címe, az intézmény telefonszáma, az intézmény fax száma, az intézmény elektronikus levélcíme

1078 Budapest, Nefelejcs u. 62.

Tel: 06-1-351-9307; 06-1-321-4181

Fax: 06-1-351-9307

E-mail cím:  

az intézmény honlapja

www.nefelejcsovi.hu

az intézmény ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Tel: 06-1-351-9307

 

1.2  Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény szervezeti felépítése

 

SZMSZ

Változásokat követően azonnal/ előző állapot törlendő

 

1.3  Közzétételi egység: Az intézmény vezetői 

 

Adat megnevezése

 Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény vezetőjének neve, elérhetősége (telefon/faxszám/elektronikus levélcíme)

Óvodavezető: Poszukné Nádhera Judit

Tel: 06-1-351-9307; 06-1-321-4181

Fax: 06-1-351-9307

E-mail cím:

Változásokat követően azonnal/ előző állapot törlendő

 

1.4  Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény törvényességi ellenőrzését gyakorló szerv 1.1 pontban meghatározott adatai

Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Tel:06-1-462-3100
      06-80-204-531 (ingyenes zöldszám)

Fax: 06-1-342-4711(Ügyfélszolgálati Iroda)

E-mail cím: 

Honlap:

Változásokat követően azonnal/ előző állapot törlendő

 

1.5 Közzétételi egység: Lapok

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény által alapított lapok neve, a szerkesztőség címe, a főszerkesztő neve

 -----

Változásokat követően azonnal/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

II. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok 

 

2.1. Közzétételi egység: Az intézmény alaptevékenysége

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok hatályos és teljes szövege

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
 • 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról
 • 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 2/2005. (III.1.) OM rendelet az SNI-s (sajátos nevelésű igényű) gyermekek óvodai nevelésének és iskolai oktatásának irányelve
 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 • 229/2012 (VII.28.) kormány rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
 • 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ámr.)
 • 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.)
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 • 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
  és gyámügyi eljárásról
 • Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselőtestülete által hozott határozatok, rendeletek
 • Alapító Okirat: 7 /8-TNy-679099 okirat számú, Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 247 /2015 {IV.22.) sz. határozata alapján

Változásokat követően azonnal/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

2.2. Közzétételi egység: Az intézmény nyilvántartásai

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az intézmény által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; az intézmény által –alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Adatbázisok, nyilvántartások, és a hozzáférés módja az Adatkezelési Szabályzat szerint

 

Változásokat követően azonnal/ Az előző állapot 1 évig archívumban  tartásával

 

2.3. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az intézmény nyilvános kiadványainak a címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

-----

Negyedévente/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

 

2.4. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes ügyintéző (intézményi adatfelelős) neve, elérhetősége, és ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős személy neve

Adatkezelési Szabályzat

Közzétételi Szabályzat

Intézményi adatfelelős:

Kormos Andrea

Elérhetőség:

Cím: Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda

1078 Budapest, Nefelejcs u. 62.

Tel/Fax: 06-1-351-9307

E-mail:

Negyedévente/Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

2.5. Közzétételi egység: Az intézményre vonatkozó különös- és egyedi közzétételi listák

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista:

 

Változásokat követően azonnal/ Az előző állapot törlendő

2.5.1 SZMSZ 

Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda SZMSZ

 

2.5.2 házirend

Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda Házirendje

 

2.5.3 intézményi minőségirányítási program

------

2.5.4 nevelési, illetve pedagógiai program

Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda Helyi Pedagógiai Programja

2.5.5 a szakmai ellenőrzés megállapításai a személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartásával

A teljesítményértékelés az

SZMSZ-ben meghatározott szempontok alapján történik.

 

2.5.6 Óvodai jelentkezés ideje és módja (aktuális adatok)

Ideje: 2016. május 02-06–ig

Jelentkezett: 42 gyermek

Felvételt nyert: 39 gyermek

 

2.5.7 Óvodapedagógusok száma

15 fő

 

2.5.8 Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Iskolai végzettsége:

13 fő főiskola

  2 fő főiskola-szakvizsga

Szakképzettsége:

14 fő óvodapedagógus

  1 fő óvodapedagógus, fejlesztő ped.

2.5.9 Dajkák száma

7 fő

2.5.10 Dajkák szakképzettsége

1 fő szakiskola

5 fő dajkaképző

1 fő érettségi, dajkaképző

 

2.5.11 Óvodai nevelési év rendje

2016. 09. 01-2017. 08. 31.

2.5.12 Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma

Óvodai csoportok száma: 7

Egyes csoportokban a gyermekek létszáma:

Méhecske csoport: 13 fő

Teknőc csoport: 14 fő

Süni csoport: 19 fő

Maci csoport: 17 fő

Pillangó csoport: 22 fő

Nyuszi csoport: 22 fő

Katica csoport: 22 fő

 

III. Gazdálkodási adatok 

 

3.1  Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az intézménynél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, azok nyilvános megállapításai

 • 2011. évi költségvetési bérelőirányzatai jogcímeinek megalapozottságának pénzügyi-szabályszerű ellenőrzés
 • Minősítés:

1 fő óvodapedagógus PED II. 95 %-os

 • Tanfelügyeleti ellenőrzés:

1 fő óvodapedagógus

 

 

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

3.2  Közzétételi egység: Költségvetések, beszámolók

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az intézmény


Erzsébetvárosi Önkormányzat Pénzügyi Iroda Intézménygazdálkodási Csoport

Változásokat követően azonnal/ Az előző állapot 5 évig archívumba tartásával

3.2.1       éves (elemi) költségvetése,

3.2.2       számviteli törvény szerinti beszámolója,

-----

3.2.3       a költségvetés végrehajtásáról készített beszámolók

-----

 

3.3  Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az intézménynél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők illetménye, munkabére és a rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Az óvodában foglalkoztatottak:

 

Létszám:

27 fő

 

Illetmény összesen:

 

 

Vezetők:

 

Létszám:

2 fő

 

Illetmény összesen:

 

 

Juttatás:

 Negyedévente/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

3.4  Közzétételi egység: Szerződések

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának költségvetési rendeletében meghatározottak szerint.

A gazdasági feladatokat ellátó szerv megnevezése: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalszékhelye: 1073 Budapest, Erzsébet körút 6.

Erzsébetvárosi Önkormányzat Pénzügyi Iroda Intézménygazdálkodási Csoport

 

Negyedévente/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT