ERZSÉBETVÁROSI KÓPÉVÁR ÓVODA

Cím: 1078 Murányi u. 27. 

Telefon: 3424-387

Intézményvezető: Tarr Erzsébet

website:

E-mail:

   

  Általános és különös közzétételi lista közzétételi egységei  


I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1.1.Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény hivatalos neve

 

Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda

az intézmény székhelye

 

1078 Budapest, Murányi u. 27.

az intézmény postai címe, az intézmény telefonszáma, az intézmény fax száma, az intézmény elektronikus levélcíme

 

1078 Murányi u. 27.  .

T.: 06 1 342 43 87

 

az intézmény honlapja

 

az intézmény ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

06 1 324 43 87

 

1.2  Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény szervezeti felépítése

 

 

 

 

Az óvoda szervezeti felépítése

 

 

 

1.3  Közzétételi egység: Az intézmény vezetői 

 

Adat megnevezése

 

 Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény vezetőjének neve, elérhetősége (telefon/faxszám/elektronikus levélcíme)

 

Tarr Erzsébet

06 1 342 43 87

 

 

1.4  Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény törvényességi ellenőrzését gyakorló szerv 1.1 pontban meghatározott adatai

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

www.erzsebetvaros.hu

 

1.5 Közzétételi egység: Lapok

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény által alapított lapok neve, a szerkesztőség címe, a főszerkesztő neve

 

 

 

II. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok 

 

2.1. Közzétételi egység: Az intézmény alaptevékenysége

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok hatályos és teljes szövege

 

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
 • 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról
 • 2/2005. (III.1.) OM rendelet az SNI-s (sajátos nevelésű igényű) gyermekek óvodai nevelésének és iskolai oktatásának irányelve
 • 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 326/213.(VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról
 • Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselőtestülete által hozott határozatok, rendeletek
 • Alapító okirat (Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”)
 • Szervezeti és Működési Szabályzat (Lásd „Kapcsolódó dokumentumok)

 

2.2. Közzétételi egység: Az intézmény nyilvántartásai

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézmény által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; az intézmény által –alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

            Adatkezelési szabályzat értelmében a közoktatásról szóló törvény alapján nyilvántartott adatok:

 

 • gyermekek ellátásával kapcsolatos nyilvántartás
 • közalkalmazottak nyilvántartása
 • egyéb adatkezelések

 

2.3. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézmény nyilvános kiadványainak a címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

 

 

2.4. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes ügyintéző (intézményi adatfelelős) neve, elérhetősége, és ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős személy neve

 

 

Intézményi adatfelelős: Fancsik Judit

 

 

 

2.5. Közzétételi egység: Az intézményre vonatkozó különös- és egyedi közzétételi listák

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista:

 

 

2.5.1 SZMSZ 

 

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.2 házirend

 

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.3 intézményi minőségirányítási program

 

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.4 nevelési, illetve pedagógiai program

 

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.5 a szakmai ellenőrzés megállapításai a személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartásával

 

Teljesítményértékelésünk értelmében 18 fő pedagógusból:

 

 • Kiemelkedő: 5 fő
 • Átlag feletti:10 fő
 • Átlagos:3 fő
 • Átlag alatti,

fejlesztésre szoruló: nincs

 • Nem kielégítő,

fejlesztésre szoruló: nincs

2.5.6 Óvodai jelentkezés ideje és módja (aktuális adatok)

 

A nevelési év közben folyamatosan, a létszám betöltéséig.

2.5.7 Óvodapedagógusok száma

 

18 fő

2.5.8 Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

 

11 fő főiskola óvodapedagógusi

5 fő óvodapedagógusi főiskola és vezetői

1 fő óvodapedagógusi főiskola és mentalhigiéné

2.5.9 Dajkák száma

 

10 fő

2.5.10 Dajkák szakképzettsége

 

2 fő érettségi

6 fő dajkaképző

2 fő szakmunkásképző

2.5.11 Óvodai nevelési év rendje

 

Óvodai nevelési év rendje:

minden év szeptember 01-től – augusztus 31-ig tart.

2.5.12 Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma

 

8 csoport

 1. Katica csoport: 23 fő
 2. Maci csoport: 21 fő
 3. Fecske csoport: 23 fő
 4. Süni csoport: 22 fő
 5. Pillangó csoport:22 fő
 6. Méhecske csoport: 20 fő
 7. Mókus csoport:21 fő
 8. Csiga csoport:20 fő

 

III. Gazdálkodási adatok 

 

3.1  Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézménynél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, azok nyilvános megállapításai

 

2015 évi költségvetési bérelőirányzatai jogcímének, megalapozottságának pénzügyi- szabályszerűségi ellenőrzése

 

3.2  Közzétételi egység: Költségvetések, beszámolók

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézmény

 

Az intézménynek nincs önálló gazdálkodási jogköre, a kötelezettségvállalásra az Intézmény-Gazdasági Csoport (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) jogosult

3.2.1        éves (elemi) költségvetése,

3.2.2        számviteli törvény szerinti beszámolója,

3.2.3        a költségvetés végrehajtásáról készített beszámolók

 

3.3  Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézménynél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők illetménye, munkabére és a rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

 

Az intézménynél foglalkoztatottak létszáma:

31 fő

Ebből az alkalmazottak száma:

31 fő

 

Vezetők száma:

2 fő

 

Költségtérítés és egyéb juttatás nincs.

 

 

 

3.4  Közzétételi egység: Szerződések

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama

 

Az intézménynek nincs önálló gazdálkodási jogköre, a kötelezettségvállalásra a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ jogosult. (1072 Budapest, Nyár u. 7.)

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT