ERZSÉBETVÁROSI DOB ÓVODA

Cím: 1077 Dob u. 95.

Telefon: 3425-133

Intézményvezető: Patai Edit 

Web:

 

Általános és különös közzétételi lista közzétételi egységei


I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1.1.Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény hivatalos neve

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Változásokat követően azonnal/ előző állapot törlendő

az intézmény székhelye

1077 Budapest, Dob u. 95.

az intézmény postai címe, az intézmény telefonszáma, az intézmény fax száma, az intézmény elektronikus levélcíme

Postai cím: 1077 Budapest, Dob u.95.

Telefon/fax: 06-1-342-5133

Elektronikus levélcíme:

az intézmény honlapja

www.dobovoda.hu

az intézmény ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Telefon/fax:06-1-342-5133

 

1.2  Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény szervezeti felépítése

Lásd: Szervezeti és Működési Szabályzat

Változásokat követően azonnal/ előző állapot törlendő

 

1.3  Közzétételi egység: Az intézmény vezetői 

 

Adat megnevezése

 Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény vezetőjének neve, elérhetősége (telefon/faxszám/elektronikus levélcíme)

 Patai Edit

Telefon/fax:06-1-342-5133

Mobil: 06-30-568-2574

Elektronikus levélcíme:  

Változásokat követően azonnal/ előző állapot törlendő

 

1.4  Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény törvényességi ellenőrzését gyakorló szerv 1.1 pontban meghatározott adatai

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

 www.erzsebetvaros.hu

Változásokat követően azonnal/ előző állapot törlendő

 

1.5 Közzétételi egység: Lapok

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény által alapított lapok neve, a szerkesztőség címe, a főszerkesztő neve

 

Változásokat követően azonnal/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

 

II. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok 

 

2.1. Közzétételi egység: Az intézmény alaptevékenysége

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok hatályos és teljes szövege

 • Alapító okirat: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. november16.-i ülésén a 631/2012. (XI.16.) Kt. számú határozattal fogadta el. (Lásd: ”Kapcsolódó dokumentumok)
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 20/1997. (II.13.) Kormán rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról
 • 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 •  15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
 • 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
 • Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (III.22.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat

Képviselőtestülete által hozott határozatok, rendeletek

 • 2/2005. (III.1.) OM rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve

Változásokat követően azonnal/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

2.2. Közzétételi egység: Az intézmény nyilvántartásai

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az intézmény által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; az intézmény által –alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

Változásokat követően azonnal/ Az előző állapot 1 évig archívumban  tartásával

 

2.3. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az intézmény nyilvános kiadványainak a címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

Negyedévente/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

 

2.4. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes ügyintéző (intézményi adatfelelős) neve, elérhetősége, és ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős személy neve

Intézményi adatfelelős neve: Geday Ildikó

Telefonszám: 06-1-342-5133, 06-20-340-5911

e-mail:

Negyedévente/Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

2.5. Közzétételi egység: Az intézményre vonatkozó különös- és egyedi közzétételi listák

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista:

 

Változásokat követően azonnal/ Az előző állapot törlendő

2.5.1 SZMSZ 

Lásd: „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.2 házirend

Lásd: „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.3 nevelési, illetve pedagógiai program

Lásd: „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.4 a szakmai ellenőrzés megállapításai a személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartásával

Teljesítményértékelés alapján a 11 fő óvodapedagógusból:

2       fő óvodapedagógus kiválóan alkalmas,

3       8 fő óvodapedagógus alkalmas

2.5.5 Óvodai jelentkezés ideje és módja (aktuális adatok)

2013. május 6-10-ig

2.5.6 Óvodapedagógusok száma

11

2.5.7 Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Főiskola: 7 fő

Főiskola+ szakvizsga 4 fő

2.5.8 Dajkák száma

5

2.5.9 Dajkák szakképzettsége

dajkaképző

2.5.10 Óvodai nevelési év rendje

2012. 09.03-2013.08.31.-ig

2.5.11 Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma

5 csoport

2013. április 15-ei adatok

Pillangó csoport: 24 fő

Méhecske csoport: 23 fő

Halacska 24 fő

Hétszínvirág 24 fő

Süni csoport 22 fő

Összesen: 117 fő

 

III. Gazdálkodási adatok 

 

 

3.1  Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az intézménynél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, azok nyilvános megállapításai

 

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

3.2  Közzétételi egység: Költségvetések, beszámolók

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az intézmény

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ költségvetése tartalmazza

Változásokat követően azonnal/ Az előző állapot 5 évig archívumba tartásával

3.2.1       éves (elemi) költségvetése,

3.2.2       számviteli törvény szerinti beszámolója,

 

3.2.3       a költségvetés végrehajtásáról készített beszámolók

 

 

3.3  Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az intézménynél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők illetménye, munkabére és a rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közalkalmazottak

Létszám: 20,5 fő

Illetmény összesen: 2.873.666 Ft/hó

Vezetők:

Létszám: 2 fő

Egyéb alkalmazottak:

Létszám: 18,5 fő

Illetmény összesen: 2.308.716 Ft/hó

Juttatás: 37. 210  Ft/fő/hó

 

Negyedévente/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

3.4  Közzétételi egység: Szerződések

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama

Önállóan működő, előirányzatai felett részjogkörrel rendelkező (Az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 9.§ (3) bekezdései szerint meghatározott) költségvetési szerv, mely besorolás nem érinti az intézmény szakmai önállóságát. Személyi előirányzat felett teljes rendelkezési jogkörrel bír, a dologi előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központtal együtt gyakorolja. A pénzügyi-gazdasági feladatokat a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ látja el. A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét külön megállapodás szabályozza.

Negyedévente/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT