ERZSÉBETVÁROSI CSICSERGŐ ÓVODA

Cím: 1073 Budapest  Dob u. 102. 

Telefon: 3428-375, 3221-686

Intézményvezető: Zselinszky Tibor Lászlóné

web:

 

Általános és különös közzétételi lista közzétételi egységei

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 
1.1.Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény hivatalos neve

 

Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda

az intézmény székhelye

 

1077 Budapest, Dob u. 102.

az intézmény postai címe, az intézmény telefonszáma, az intézmény fax száma, az intézmény elektronikus levélcíme

 

1077 Budapest, Rózsa u. 32.

Tel: 322-1686, 342-8375

Fax: 342-8375

e-mail: 

az intézmény honlapja

 

www.csicsergo.lapunk.hu

az intézmény ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

Titkárság: 322-1686

 

1.2  Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény szervezeti felépítése

 

 

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

(SZMSZ 18. oldal)

 

1.3  Közzétételi egység: Az intézmény vezetői 

 

Adat megnevezése

 

 Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény vezetőjének neve, elérhetősége (telefon/faxszám/elektronikus levélcíme)

 

Zselinszky Tibor Lászlóné

Tel: 342-8375

e-mail: 

Óvodavezető helyettes: dr. Bots Andrásné

 

1.4  Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény törvényességi ellenőrzését gyakorló szerv 1.1 pontban meghatározott adatai

 

Budapest Főváros Erzsébetváros Önkormányzata

1073 Budapest Erzsébet krt 6.

www.erzsebetvaros.hu


1.5 Közzétételi egység: Lapok

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény által alapított lapok neve, a szerkesztőség címe, a főszerkesztő neve

 

 

 

II. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok 

 

2.1. Közzétételi egység: Az intézmény alaptevékenysége

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok hatályos és teljes szövege

 

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
 • 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról
 • 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
 • 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról
 • Gyermekvédelemről szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • 2/2005. (III.1.) OM rendelet az SNI-s (sajátos nevelésű igényű) gyermekek óvodai nevelésének és iskolai oktatásának irányelve
 • Pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet
 • 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati
 • 22/2013.(03.22.) EMMI rendelet
 • Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselőtestülete által hozott határozatok, rendeletek
 • Alapító okirat 2012.12.01.  630/2012.(XI.16.)
 • Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.04.01.
 • 32/2012. (X.8.) EMMI rendelete a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének irányelve

(2013.09.01.)

 

2.2. Közzétételi egység: Az intézmény nyilvántartásai

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézmény által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; az intézmény által –alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

 

Adatkezelési szabályzat

 

2.3. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézmény nyilvános kiadványainak a címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

 

 

 

2.4. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes ügyintéző (intézményi adatfelelős) neve, elérhetősége, és ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős személy neve

 

Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda

1077 Budapest, Dob u. 102.

Tel: 322-1686

 

Intézményi adatfelelős: dr. Bots Andrásné

 

 

2.5. Közzétételi egység: Az intézményre vonatkozó különös- és egyedi közzétételi listák

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista:

 

 

2.5.1 SZMSZ 

 

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.2 házirend

 

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.3 intézményi minőségirányítási program

 

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.4 nevelési, illetve pedagógiai program

 

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.5 a szakmai ellenőrzés megállapításai a személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartásával

 

A 2010. évi szakmai ellenőrzés alapján:

10 fő kiválóan alkalmas

8  fő  alkalmas

2.5.6 Óvodai jelentkezés ideje és módja (aktuális adatok)

 

Jelentkezettek száma: 56

Felvettek száma: 42

(Felvettekre vonatkozó adatok az óvodai előjegyzés után)

2.5.7 Óvódapedagógusok száma

 

17

2.5.8 Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

 

Főiskola, szakvizsga

2.5.9 Dajkák száma

 

8

2.5.10 Dajkák szakképzettsége

 

Dajka képző

2.5.11 Óvodai nevelési év rendje

 

2016. 09. 01.-től 2017. 08. 31.-ig

2.5.12 Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma

 

8 csoport

Pillangó csoport: 19

Csiga csoport: 18

Katica csoport: 18

Süsü csoport: 19

Cica csoport: 19

Maci csoport: 19

Süni csoport: 17

Nyuszi csoport: 17

III. Gazdálkodási adatok 

 

3.1  Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézménynél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, azok nyilvános megállapításai

 

2011. évi költségvetési, bérelőirányzatai jogcímeinek megalapozottságának pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzése.

Az óvoda működésének törvényességi, szabályszerűségi ellenőrzése

 

3.2  Közzétételi egység: Költségvetések, beszámolók

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézmény

 

Erzsébetvárosi Önkormányzat Pénzügyi Iroda Intézménygazdálkodási Csoport

3.2.1        éves (elemi) költségvetése,

3.2.2        számviteli törvény szerinti beszámolója,

3.2.3        a költségvetés végrehajtásáról készített beszámolók

 

3.3  Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézménynél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők illetménye, munkabére és a rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

Foglalkoztatottak száma: 33 fő

Egy havi bruttó illetmény: 6 924 000.- Ft

Vezetők száma: 2 fő

 

Juttatások: 0 Ft

 

 

3.4  Közzétételi egység: Szerződések

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama

 

Erzsébetvárosi Önkormányzat Pénzügyi Iroda Intézménygazdálkodási Csoport

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT