ERZSÉBETVÁROSI BÓBITA ÓVODA

Cím: 1072 Akácfa u. 32.

Telefon: 321-3675, 342-7364

Intézményvezető: Hári Zsuzsanna

web: www.bobitaovoda.hu

e-mail:

 

Általános és különös közzétételi lista közzétételi egységei


Általános és különös közzétételi lista közzétételi egységei

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1.Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény hivatalos neve

 

Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda

az intézmény székhelye

 

1072 Budapest, Akácfa u. 32

az intézmény postai címe, az intézmény telefonszáma, az intézmény fax száma, az intézmény elektronikus levélcíme

 

1072 Budapest, Akácfa u. 32.

Tel: 06/1 321-3675

e-mail cím:

az intézmény honlapja

 

www.bobitaovoda.hu

az intézmény ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

Tel: 06/1 321-3675

e-mail cím:

 

1.2  Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény szervezeti felépítése

 

 

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

(SZMSZ 13 – 14 oldal.)

 

1.3  Közzétételi egység: Az intézmény vezetői

 

Adat megnevezése

 

 Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény vezetőjének neve, elérhetősége (telefon/faxszám/elektronikus levélcíme)

 

Hári Zsuzsanna

Tel: 06/1 321-3675

e-mail cím:

 

1.4  Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény törvényességi ellenőrzését gyakorló szerv 1.1 pontban meghatározott adatai

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

www.erzsebetvaros.hu

 

1.5 Közzétételi egység: Lapok

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény által alapított lapok neve, a szerkesztőség címe, a főszerkesztő neve

 

 

 

II. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok

 

2.1. Közzétételi egység: Az intézmény alaptevékenysége

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok hatályos és teljes szövege

 

 • 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
 • 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról
 • 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 229/2012 (VII.28.) kormány rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
 • 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
  • 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ámr.)
  • Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (III.22.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendelet módosításáról
  • 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.)
  • 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ámr.)
  • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
  • A 138/1992. (X.8.) kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
  • Alapító Okirat: 520/2015. (XII.15.) határozat számú
 • 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 • 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
  és gyámügyi eljárásról
 • Gyermekvédelemről szóló 1997. évi XXXI. törvény

 Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő testülete által hozott határozatok, rendeletek

 

2.2. Közzétételi egység: Az intézmény nyilvántartásai

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézmény által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartások adatai; az intézmény által –alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

 

SZMSZ – 1. számú melléklete: Adatvédelmi Szabályzat

 

Hozzáférés: Óvodavezetői iroda, telefonos helyiség, honlap.

 

2.3. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézmény nyilvános kiadványainak a címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

 

Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda Hírmondója

(ingyenes, évente kétszer kerül kiadásra: Karácsonykor, Húsvétkor)

 

 

2.4. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes ügyintéző (intézményi adatfelelős) neve, elérhetősége, és ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős személy neve

 

 

Intézményi adatfelelős: Pinte Eleonóra

Tel: 06/1 342 - 7364 vagy 06/1 321- 3675

e-mail: eleonora.pinte@gmail.com

 

 

2.5. Közzétételi egység: Az intézményre vonatkozó különös- és egyedi közzétételi listák

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista:

 

 

2.5.1 SZMSZ

 

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.2 házirend

 

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

 

2.5.3 intézményi minőségirányítási program

 

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

 

2.5.4 nevelési, illetve pedagógiai program

 

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

 

2.5.5 a szakmai ellenőrzés megállapításai a személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartásával

 

Teljesítményértékelés és az intézményi önértékelés alapján történik az intézményekben.

2.5.6 Óvodai jelentkezés ideje és módja (aktuális adatok)

 

2016. május 02-06-ig.

Jelentkezett : 28 fő

Felvételt nyert: 27 fő

2.5.7 Óvódapedagógusok száma

Fejlesztőpedagógus

Gyógypedagógus

 

 

11 fő

1 fő

1 fő

2.5.8 Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Fejlesztőpedagógus végzettsége, szakképzettsége

Gyógypedagógus végzettsége, szakképzettsége

 

 

Főiskola, óvodapedagógus.

2        fő rendelkezik szakvizsgával

Főiskola

 

Főiskola

 

2.5.9 Dajkák száma/óvodatitkár

 

5 fő/1 fő

2.5.10 Dajkák szakképzettsége

 

Szakmunkás/dajkaképző, 3 fő érettségi

2.5.11 Óvodai nevelési év rendje

 

2016. 09. 03.  – 2017. 08. 31.

2.5.12 Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma

 

5 csoport

Katica csoport: 24 fő

Maci csoport: 21+1 fő

Pillangó csoport: 19 fő

Süni csoport: 22 fő

Kisvakond csoport: 17 fő

(2016. 09. 01-i adatok alapján)

 

III. Gazdálkodási adatok

 

3.1  Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézménynél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, azok nyilvános megállapításai

 

Minősítés:

két fő óvodapedagógus PED II. 100 %-os

egy fő óvodapedagógus Mester fokozat 100 %-os eredménnyel

 

3.2  Közzétételi egység: Költségvetések, beszámolók

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézmény

 

Erzsébetvárosi Önkormányzat Pénzügyi Iroda Intézménygazdálkodási Csoport

3.2.1        éves (elemi) költségvetése,

3.2.2        számviteli törvény szerinti beszámolója,

3.2.3        a költségvetés végrehajtásáról készített beszámolók

 

3.3  Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézménynél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok.

 

Álláshelyének száma/Létszám: 20 fő

Ebből:

vezető 1 fő

vezető-helyettes 1 fő

 

Illetmény: 4.752.500 Ft/hó

 

3.4  Közzétételi egység: Szerződések

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának költségvetési rendeletében meghatározottak szerint.

A gazdasági feladatokat ellátó szerv megnevezése: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalszékhelye: 1073 Budapest, Erzsébet körút 6.

Erzsébetvárosi Önkormányzat Pénzügyi Iroda Intézménygazdálkodási Csoport

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT