ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Cím: 1075 Rumbach Sebestyén u. 10.

Telefon: 342-1552, 321-5870

Igazgató: Tóthné Zámbó Edina

Igazgató helyettes: Zádor Péterné

E-mail:

Website:

Általános és különös közzétételi lista közzétételi egységei

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1.1.Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény hivatalos neve

 

az intézmény székhelye

 

1075 Budapest, Rumbach S. u. 10.

az intézmény postai címe, az intézmény telefonszáma, az intézmény fax száma, az intézmény elektronikus levélcíme

 

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 10.
Telefon: 342-1552, Telefax: 321-5870
E-mail:

az intézmény honlapja

 

www.nevtan07.hu

az intézmény ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

Telefon: 342-1552

 

1.2  Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény szervezeti felépítése

 

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

(SZMSZ 12. oldal)

 

1.3  Közzétételi egység: Az intézmény vezetői 

 

Adat megnevezése

 

 Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény vezetőjének neve, elérhetősége (telefon/faxszám/elektronikus levélcíme)

 

Tóthné Zámbó Edina igazgató

Telefon: 342-1552, Telefax: 321-5870
E-mail:

 

1.4  Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény törvényességi ellenőrzését gyakorló szerv 1.1 pontban meghatározott adatai

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

www.erzsebetvaros.hu

 

 

 

 

 

1.5 Közzétételi egység: Lapok

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény által alapított lapok neve, a szerkesztőség címe, a főszerkesztő neve

 

-

 

II. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok 

 

2.1. Közzétételi egység: Az intézmény alaptevékenysége

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok hatályos és teljes szövege

-           

-          a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény

-          20/1997. (II.13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

-          a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

-          138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

-          a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

-          4/2010. (I.19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról

-          az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény

-          az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény

-          a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Avtv.)

-          a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkezelő rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005.(XII. 25.) Korm. rendelet

-           a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet, illetve

-          az önkormányzat Adathozzáférési és Közzétételi Szabályzata (a továbbiakban: Közzétételi Szabályzat)

 

2.2. Közzétételi egység: Az intézmény nyilvántartásai

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézmény által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; az intézmény által –alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

KIR adatbázis

 

2.3. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézmény nyilvános kiadványainak a címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

-

 

2.4. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes ügyintéző (intézményi adatfelelős) neve, elérhetősége, és ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős személy neve

 

Zádor Péterné

Telefon: 342-1552, Telefax: 321-5870
E-mail:

A Közzétételi Szabályzatot lsd. „Kapcsolódó dokumentumok” között

 

2.5. Közzétételi egység: Az intézményre vonatkozó különös- és egyedi közzétételi listák

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista:

 

 

2.5.1 SZMSZ 

 

lsd. „Kapcsolódó dokumentumok” között

2.5.2 házirend

 

lsd. „Kapcsolódó dokumentumok” között

2.5.3 intézményi minőségirányítási program

 

lsd. „Kapcsolódó dokumentumok” között

2.5.4 az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának értékelése

 

 

2.5.5 az intézmény által nyújtott szolgáltatások

 

  • Pszichológiai kivizsgálás
  • Pedagógiai (gyógypedagógiai, logopédiai) kivizsgálás
  • A vizsgálatok alapján szakvélemény készítése: magántanulóvá nyilvánítás javaslata, egyéni továbbhaladás javaslata, tantárgyi értékelés alóli felmentés/könnyítések javaslata stb.
  • Pszichológiai/pedagógiai tanácsadás
  • Pszichoterápia, pszichés megsegítés (egyéni vagy csoportos formában)
  • Fejlesztõ foglalkozások (egyéni vagy csoportos)
  • Iskolaérettségi vizsgálatok

2.5.6 az intézmény működési körzete

 

Azok a 3-18 év közötti gyermekek és családjuk vehetik igénybe a szolgáltatásokat, akik VII. kerületi bejelentett (állandó, vagy ideiglenes) lakcímmel rendelkeznek.
Azok a gyermekek, akik Erzsébetváros Önkormányzata által fenntartott, vagy azzal közoktatási megállapodásban lévõ óvodába, iskolába járnak.

2.5.7 az intézmény vezetője által, valamint a jogszabály által az általános- illetve a különös közzétételi listákon túl meghatározott adatkört meghatározó lista

 

-

2.5.8 a gyermekek, tanulók, szülők fogadásának ideje

 

Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok”

(Munkatársaink rendelési ideje)

 

 

III. Gazdálkodási adatok 

 

3.1  Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézménynél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, azok nyilvános megállapításai

 

-

 

3.2  Közzétételi egység: Költségvetések, beszámolók

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézmény

 

Az intézmény költségvetési adatait a Baross Gábor Általános Iskola költségvetése tartalmazza.

3.2.1        éves (elemi) költségvetése,

3.2.2        számviteli törvény szerinti beszámolója,

3.2.3        a költségvetés végrehajtásáról készített beszámolók

 

3.3  Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézménynél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők illetménye, munkabére és a rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

Engedélyezett létszám: 33,5 fő

Igazgató: 1 fő (pszichológus)

Vezető: 1 fő

Pszichológus: 6 fő

Gyógypedagógus: 3 fő

Logopédus-gyógypedagógus: 1 fő

Fejlesztő pedagógus-szociálpedagógus: 1 fő

Szociális munkás: 1 fő

Gyógytestnevelő: 3,5 fő

Logopédus: 13 fő

Adminisztrátor/asszisztens: 2 fő

Gazdasági ügyintéző: 1 fő

Takarító/kézbesítő: 1 fő

 

 

3.4  Közzétételi egység: Szerződések

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama

 

Az intézménynek nincs önálló gazdálkodási jogköre, a kötelezettségvállalásra a Baross Gábor Általános Iskola jogosult.

 

 


POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT