ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

Igazgató: Tillinger Péter

székhelye: 1073 Budapest, Kertész u. 30.

telephelye: 1077 Budapest, Dob u. 85.

 

Az intézmény saját honlapjának kialakítása folyamatban van, a honlap működésének várható kezdete: 2011. szeptember vége.

A Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola és az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola közérdekű adatai a VII. ker. Önkormányzat honlapján megtalálhatóak.

 

Általános és különös közzétételi lista közzétételi egységei  

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1.1.Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény hivatalos neve

 

Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola

az intézmény székhelye

 

1073 Budapest, Kertész u. 30.

az intézmény postai címe, az intézmény telefonszáma, az intézmény fax száma, az intézmény elektronikus levélcíme

 

székhely: 1078 Budapest, Kertész u. 30.

tel./fax: 06-1-322-7694

e-mail: 

telephely: 1077 Budapest, Dob u. 85.

tel./fax: 06-1-322-6833

 

az intézmény honlapja

 

www.erzsebetvarosiiskola.hu

az intézmény ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

iskolatitkárok:

– a székhelyen: Farkas Hajnalka

   tel.: 06-1-322-7694

– a telephelyen: Baloghné Sarkadi Judit

   tel.: 06-1-322-6833

 

1.2  Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény szervezeti felépítése

 

 

ld. Kapcsolódó dokumentumok – SZMSZ

 

1.3  Közzétételi egység: Az intézmény vezetői 

Adat megnevezése

 

 Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény vezetőjének neve, elérhetősége (telefon/faxszám/elektronikus levélcíme)

 

Tillinger Péter

tel./fax: 06-1-322-7694

e-mail: 

 

 

1.4  Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény törvényességi ellenőrzését gyakorló szerv 1.1 pontban meghatározott adatai

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

www.erzsebetvaros.hu

 

1.5  Közzétételi egység: Lapok

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény által alapított lapok neve, a szerkesztőség címe, a főszerkesztő neve

 

-

II. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok 

 

2.1. Közzétételi egység: Az intézmény alaptevékenysége

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok hatályos és teljes szövege

 

a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény,

20/1997. (II.13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

4/2010. (I.19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról

 

2/2005. (III.1.) OM rendelet az SNI-s (sajátos nevelésű igényű) gyermekek óvodai nevelésének és iskolai oktatásának irányelve

 

Alapító okirat (Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”)

 

Szervezeti és Működési Szabályzat (Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok”)

 

2.2. Közzétételi egység: Az intézmény nyilvántartásai

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézmény által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; az intézmény által –alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

 

Tanuló nyilvántartás – KIR rendszer

Pedagógus nyilvántartás – KIR rendszer

Tanügyi nyilvántartások:

beírási napló, felvételi és mulasztási napló

foglalkozási naplók

törzslap

bizonyítvány

tantárgyfelosztás és az órarend

 


 

2.3. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézmény nyilvános kiadványainak a címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

-

 

2.4. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes ügyintéző (intézményi adatfelelős) neve, elérhetősége, és ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős személy neve

 

intézményi adatfelelős: Sike Csilla

tel.: 06-1-322-6833

e-mail: 

             

Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola telephelye (1077 Budapest, Dob u. 85.)

 

2.5. Közzétételi egység: Az intézményre vonatkozó különös- és egyedi közzétételi listák

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista:

 

 

2.5.1 SZMSZ 

 

ld. Kapcsolódó dokumentumok

2.5.2 házirend

 

ld. Kapcsolódó dokumentumok

2.5.3 intézményi minőségirányítási program

 

ld. Kapcsolódó dokumentumok

2.5.4 nevelési, illetve pedagógiai program

 

ld. Kapcsolódó dokumentumok

2.5.5 a szakmai ellenőrzés megállapításai a személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartásával

 

 

2.5.6 Gyakornoki Szabályzat

 

ld. Kapcsolódó dokumentumok

 

 

2.5.7 a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

 

Feladatkör

Végzettség

Igazgató

egyetem

1 fő

Igazgató-helyettes

egyetem

1 fő

főiskola

3 fő

Szakmai vezető

egyetem

1 fő

Tanító-tanár

egyetem

24 fő

főiskola

42 fő

Napközis nevelő

egyetem

3 fő

főiskola

14 fő

Fejlesztő pedagógus

egyetem

1 fő

főiskola

1 fő

Könyvtáros

főiskola

1 fő

Szakoktató

 

3 fő

 

2.5.8 a nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

Feladatkör

Végzettség

Gyermekvédelmi felelős

egyetem

1 fő

főiskola

1 fő

Gyógypedagógiai asszisztens

 

3 fő

 

2.5.9 az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

 

jogelőd intézmények honlapján: ;

 

2.5.10 az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

 

jogelőd intézmények honlapján: ;

 

2.5.11 az általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók

 

jogelőd intézmények honlapján: ;

 

2.5.12 szakkörök igénybevételének lehetősége, a mindennapos testedzés lehetősége

 

Szakkörök és mindennapos testedzés a pedagógiai programban foglaltak szerint, ld. Kapcsolódó dokumentumok

2.5.13 a hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

 

a pedagógiai programban foglaltak szerint, ld. Kapcsolódó dokumentumok

2.5.14 az iskolai tanév helyi rendje

 

A tanév helyi rendje az intézmény éves munkatervében található, ld. Kapcsolódó dokumentumok

2.5.15 az iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma

 

Tanulói létszám 2012. november 30-án

Általános iskola

Évfolyam

Tanulócsoportok száma

Létszám

1.

4

98

2.

3

70

3.

4

78

4.

3

62

5.

3

51

6.

3

62

7.

3

72

8.

4

81

 

Szakiskola

Évfolyam

Tanulócsoportok száma

Létszám

9.

1

28

10.

1

28

11.

1

29

12.

1

16

 

Szakközépiskola

Évfolyam

Tanulócsoportok száma

Létszám

9.

2

63

10.

2

62

11.

2

65

12.

2

47

14.

1

27

 

2.5.16 az intézmény vezetője által, valamint a jogszabály által az általános- illetve a különös közzétételi listákon túl meghatározott adatkört meghatározó lista

 

 

 

 

III. Gazdálkodási adatok 

 

3.1  Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézménynél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, azok nyilvános megállapításai

 

 

 

3.2  Közzétételi egység: Költségvetések, beszámolók

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézmény

 

 

3.2.1        éves (elemi) költségvetése,

3.2.2        számviteli törvény szerinti beszámolója,

3.2.3        a költségvetés végrehajtásáról készített beszámolók

 

3.3  Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézménynél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők illetménye, munkabére és a rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

 

 

 

 

3.4  Közzétételi egység: Szerződések

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama

 

Az intézménynek nincs önálló gazdálkodási jogköre, a kötelezettségvállalásra a Baross Gábor Általános Iskola jogosult.

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT