"MOLNÁR ANTAL ZENEISKOLA" ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Cím: 1073 Erzsébet krt. 32.

Telefon: 342-6128, 342-2907

Intézményvezető: Kiss Tünde

E-mail:

website:

 

Általános és különös közzétételi lista közzétételi egységei

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1.1.Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény hivatalos neve

Molnár Antal Zeneiskola

Változásokat követően azonnal/ előző állapot törlendő

az intézmény székhelye

1073 Budapest Erzsébet krt. 32.

az intézmény postai címe, az intézmény telefonszáma, az intézmény fax száma, az intézmény elektronikus levélcíme

1073 Budapest Erzsébet krt. 32.

Tel: +36 1 342 2907

Tel./Fax+36 1 342 6128

e-mail:

az intézmény honlapja

www.mazene.hu

az intézmény ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

 

1.2  Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény szervezeti felépítése

 

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

SZMSZ 7. oldal

Változásokat követően azonnal/ előző állapot törlendő

 

1.3  Közzétételi egység: Az intézmény vezetői 

 

Adat megnevezése

 Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény vezetőjének neve, elérhetősége (telefon/faxszám/elektronikus levélcíme)

Kiss Tünde

Tel:+36 1 342 2907

e-mai:

Változásokat követően azonnal/ előző állapot törlendő

 


1.4  Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény törvényességi ellenőrzését gyakorló szerv 1.1 pontban meghatározott adatai

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

1073 Budapest Erzsébet krt. 6.

Tel.: +36-1/462-3100

www.erzsebetvaros.hu

 

Változásokat követően azonnal/ előző állapot törlendő

 

1.5 Közzétételi egység: Lapok

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény által alapított lapok neve, a szerkesztőség címe, a főszerkesztő neve

 

Változásokat követően azonnal/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

II. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok 

 

2.1. Közzétételi egység: Az intézmény alaptevékenysége

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok hatályos és teljes szövege

a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény,

20/1997. (II.13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

4/2010. (I.19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról

 2/2005. (III.1.) OM rendelet az SNI-s (sajátos nevelésű igényű) gyermekek óvodai nevelésének és iskolai oktatásának irányelve

 Alapító okirat (Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”)

 

Szervezeti és Működési Szabályzat (Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok”)

 

Változásokat követően azonnal/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

2.2. Közzétételi egység: Az intézmény nyilvántartásai

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az intézmény által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; az intézmény által –alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

KIR- Közoktatási Információs Rendszer

  • Statisztikai Adatszolgáltatás
  • Tanulói nyilvántartás
  • Pedagógus nyilvántartás

Törzslapok

Beírási napló

 

Változásokat követően azonnal/ Az előző állapot 1 évig archívumban  tartásával

 

2.3. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az intézmény nyilvános kiadványainak a címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Emlékkönyv DVD melléklettel

egyszeri kiadás – ajándékozás/ingyenes

 

Évkönyv 2011/2012 tanév

egyszeri kiadás – ajándékozás/ingyenes

 

Negyedévente/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

2.4. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes ügyintéző (intézményi adatfelelős) neve, elérhetősége, és ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős személy neve

Adatfelelős:

Csákiné Lévai E. Zita (pedagógiai asszisztens)

 

Tel/Fax::06 1 34-26-128

Negyedévente/Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

2.5. Közzétételi egység: Az intézményre vonatkozó különös- és egyedi közzétételi listák

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista:

 

Változásokat követően azonnal/ Az előző állapot törlendő

2.5.1 SZMSZ 

Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.2 házirend

Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.3 intézményi minőségirányítási program

Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.4 nevelési, illetve pedagógiai program

Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.5 a szakmai ellenőrzés megállapításai a személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartásával

Iktatva Önkörmányzatnál

2.5.6 Gyakornoki Szabályzat

Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.7 a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.8 a nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.9 az alapítás évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamot működtet

Előképző: 1-2;

Alapfokú: 6

Továbbképző: 4

 

2.5.10 az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel

Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok” (Beszámoló 2010-2011.)

Rendszeres részvétel nemzetközi, országos, fővárosi versenyeken.

Évente kerül megrendezésre a Kerületi kamara-, vagy szólóhangszeres verseny, valamint szolfézsverseny.

Az intézmény 3 évente rendezi meg az Országos hárfaversenyt. 

 

2.5.11 megyei-, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények

Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok”

(Aktuális beszámoló)

2.5.12 az intézmény saját rendezvényei, hagyományai

Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok”

(Aktuális beszámoló)

2.5.13 a helyi kulturális életben történő szerepvállalás

A kerület életében rendszeres a Molnár Antal Zeneiskola szerepvállalása önkormányzati-, oktatási és kulturális intézmények, valamint szociális és civil szervezetek felkérésére.

Az aktuális programsor megtalálható:

www.mazene.hu

 

2.5.14 a tanév helyi rendje

Lsd. Aktuális munkaterv

2.5.15 művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma

Fúvós tanszak: 9 tanár – 108 növendék

Akkordikus tanszak: 8 tanár – 113 növendék

Billentyűs tanszak: 7 tanár – 98 növendék

Vonós tanszak: 9 tanár – 105 növendék

Elmélet-Magánének tanszak: 7 tanár – 96 növendék

2.5.16 az intézmény vezetője által, valamint a jogszabály által az általános- illetve a különös közzétételi listákon túl meghatározott adatkört meghatározó lista

 

 

 

III. Gazdálkodási adatok 

 

3.1  Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az intézménynél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, azok nyilvános megállapításai

Minősítő eljárás 2007

ÁSZ 2008

VII. ker. Polgármesteri Hivatal

Művelődési és Sport Iroda                   (évente)

 

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

3.2  Közzétételi egység: Költségvetések, beszámolók

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az intézmény

 

Az intézmény költségvetési adatai az Erzsébetváros Önkormányzat költségvetési tervében találhatóak.

Változásokat követően azonnal/ Az előző állapot 5 évig archívumba tartásával

3.2.1        éves (elemi) költségvetése,

3.2.2        számviteli törvény szerinti beszámolója,

3.2.3        a költségvetés végrehajtásáról készített beszámolók

 

 

3.3  Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az intézménynél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők illetménye, munkabére és a rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

33 fő pedagógus +5 technikai engedélyezett álláshelyen

 

3 fő vezető: 1 igazgató 2 igazgatóhelyettes

 

39 pedagógus + 7 fő technikai dolgozó

 

8.933580 Ft / hó

 

Költségtérítésként az intézményben 3 fő kap BKV bérletet

10 hónapra 294000 Ft

Negyedévente/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

3.4  Közzétételi egység: Szerződések

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama

Az intézmény nem önállóan gazdálkodó, a feladatokat a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ látja el.

 

1077 Budapest Nyár u. 7.

Negyedévente/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT