IDŐSEKNEK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

Szociális étkeztetés

A VII. kerületi önkormányzat napi egyszeri meleg étkezést nyújt azon lakosainak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem tudják biztosítani.

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel

 • helyben fogyasztással,
 • elvitelének lehetővé tételével,
 • lakásra szállításával.


Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az étkezést igénybe vevő részére diétás /cukros vagy kímélő/ étkeztetést biztosítunk.

Az étkezés térítési díja napi 0 Ft-tól 515 Ft-ig terjed jövedelemtől függően.

Házhozszállítás díja: 0 Ft-tól 83 Ft/nap/fő

Az étkezést az év minden napján igénybe lehet venni – munkaszüneti és ünnepnapokon is – az alábbi telephelyeken:

 • Akácfa u. 61.
 • Dohány u. 22-24.
 • Dózsa Gy. út 46.
 • Király u 97.
 • Peterdy u 16.


Érdeklődni lehet: Farkas Tünde (1071 Budapest, Akácfa utca 61.)

e-mail: 

Idősek nappali klubjai

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ öt helyszínen működtet nappali klubokat idősek számára, továbbá egy helyszínen pszichiátriai betegek nappali ellátását is biztosítjuk.

Az idősek klubja fontos része az idősek életének, csökkenti az egyedüllét és a magány érzését, segítséget nyújt a társas kapcsolatok ápolásában, információk megszerzésében, a tartalmas időtöltésben. Hozzájárul a napi életritmus megtartásához.

A klubok a saját otthonukban élő idősek részére ad lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, a társas kapcsolatok, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A klubélet keretében lehetőség van a napi egyszeri meleg étkezés biztosítására.

Az ellátás biztosítja:

 • az ellátottak hasznos időtöltését
 • szabadidős programok szervezését
 • pihenést
 • közösségi együttlétet
 • személyi tisztálkodás lehetőségét
 • ruházat tisztításának lehetőségét
 • napi egyszeri étkezés elfogyasztását
 • hivatalos ügyek intézésének segítségét
 • szükség esetén egészségügyi alapellátások megszervezését (pl. gyógytorna, mentális gondozás)


A nappali ellátást ingyenesen biztosítja az Önkormányzat, az étkezés térítési díját a 6/2015. (II.25.) helyi önkormányzati rendelet szabályozza.

Két klubban integráltan időskori demenciában szenvedők nappali ellátására is van lehetőség.

Bentlakásos otthonok

Az idősek otthonában az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes, gondozási szükséglettel rendelkező személyek láthatóak el, akik rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényelnek.

Az átmeneti bentlakásos ellátás keretében azokról az időskorúakról gondoskodunk az intézmény telephelyein (Dózsa Gy. út. 46., Peterdy u.16.), akik önmagukról betegségük miatt vagy más egyéb okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni, családi ellátást teljesen, vagy átmenetileg nélkülözik. Ellátjuk az igénybevevők ápolási, gondozási feladatait, fizikai, egészségügyi, mentális gondozását, kulturális szükségleteik kielégítését.

Mind az átmeneti, mind a tartós bentlakásban a demenciával küzdő idősek ellátása speciális ápolási és gondozási feladatok ellátását teszik szükségessé.

Ezen belül:

 • Az ápolás és gondozás középpontjában a betegek egyénileg meghatározott szükségletei állnak. A gondozó személyzet állandó jelenléte szükséges.
 • Gondozásuk (fizikai, mentális) során törekeszünk a „jól-létük” fokozására, így életminőségük maximalizálására
 • Különös hangsúlyt kap az ellátás során egyéniségük, az egyének tisztelete, emberi méltóságuknak a megőrzése
 • Önellátási igényeik a kielégítése - állapotuktól függő mértékben vegyenek részt szükségleteik kielégítésében - a meglévő képességeik megtartására, szokásaik kialakítására, fejlesztésére és rögzítésére törekszünk.
 • Biztosítjuk a strukturált napirend kialakítását, a sikerélményt a foglalkoztatások megszervezésével
 • Önbizalmuk, aktivitásuk fokozását segítjük elő a foglalkozásokon való részvétel lehetőségével


A gondozással foglalkozó szakemberek: szociális munkás, ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztatás szervező, szakorvos, mozgásterapeuta, illetve az idős emberrel napi kapcsolatba kerülő ellátó személyzet (konyhai dolgozó, takarító, portás) lehetőség szerinti állandóságát biztosítjuk. Így könnyebb a kommunikáció a tapasztalatok megosztása az ellátottak szeretik és igénylik az állandóságot.

Bentlakásos intézményeink:

 • Átmeneti Gondozóházi ellátás (Dózsa Gy. út 46., Peterdy u. 16.), ezen belül demens ellátás
 • Végleges elhelyezés bentlakással: Idősek Otthona, ezen belül demens ellátás (Dózsa Gy. út 46, Peterdy u. 16.)

Átmeneti gondozóházak

 • Különböző szolgáltatások biztosításával lehetőséget nyújt a kórházi ápolásra nem szoruló, családi ellátást részben vagy teljesen nélkülözők intézményi keretek között történő átmeneti ellátására, valamint mindazok szociális és egészségügyi rehabilitációjára, akiknek az életminőségében (szociális, fizikai, mentális, végleges elhelyezésre várakozás, stb.) valamilyen változás állt be. Érdekképviselet, érdekvédelem, folyamatos tájékoztatás - kiemelt feladatok.

 

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT