BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

 

Székhely: 1072 Budapest, Nyár u. 7.
Elérhetőségek:

Tel: 413-3631
Fax: 413-3656
E-mail:  
Web: 

 • Igazgató: Mikulás Franciska
  Tel: 413-3636
 • Családokat támogató szolgáltatások igazgatóhelyettese: Gazsi Judit (Család- és Gyermekjóléti Központ, Bölcsődék, Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)
  Tel: 413-3652
 • Fejlesztési irodavezető: Kanyik Csaba (Idősek nappali ellátása, Pszichiátriai betegek nappali ellátása, Varázsdoboz Játszóház)
  Tel: 413-3653
 • Titkárságvezető: Seres-Pittlik Tímea (Bentlakásos otthonok)
  Tel: 413-3631

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központot 2012. március elsejével jogutódlással hozta létre Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi Erzsébetvárosi Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (ESZGYI), valamint az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat (ERESZ) összevonásával.

 

A gyermek- és ifjúságvédelem, a családsegítés, az idősellátás helyének és szerepének értelmezése Erzsébetváros életében, nem jelent mást, mint kifejezni azt, hogy e feladat milyen pozíciót tölt be helyi társadalmunk életében. A Humán Szolgáltató szakmai programjai is tükrözik azt az önkormányzati és intézményi filozófiát, melyben megmutatkozik, hogy e feladatkörrel szemben milyen elvárások fogalmazódnak meg, ennek fényében milyen a feladat-meghatározás, s mindebből eredően hogyan alakul a szociális szolgáltatások mozgástere.

Kerületünk lakosságának szociális helyzete, a támogatásra szoruló családok, az egészségkárosodással élő idősödő emberek, nyugdíjasok gondjaiban nyújtott támogatás, az önkormányzat egyik legfontosabb, s egyben legnehezebben megoldható feladatai közé tartozik. E feladat nem csupán a szociális törvény léte okán ró kötelezettségeket intézményünkre, hiszen tudjuk, hogy törvényi kötelezés nélkül is vannak teendőink ott, ahol csökken az életerő és a jövedelmek lassú elértéktelenedése egyre nehezebbé teszi a napi életet.

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ (Szolgáltatási Centrum; 1073 Budapest, Kertész u. 20., Fejlesztési Centrum; 1074 Budapest, Hutyra F. u. 11-15.) ellátja a Gyvt. 39. § és 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § szerinti feladatait; járási szintű szolgáltatóként látja el a hatósági jellegű, a jogszabály által telepített speciális feladatokat. Feladatait szakmai egységekben látja el, az önálló szakmai egységek között jogszabályi előírásokon alapuló feladat-megosztás áll fenn.

 

A gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája a bölcsőde. A bölcsőde a családban nevelkedő – 20 hetestől 3 éves korú – kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elősegíti a harmonikus fejlődést.

Erzsébetvárosban három bölcsőde működik: a Dob Bölcsőde (1074 Budapest, Dob utca 23.), a Lövölde Bölcsőde (1071 Budapest, Lövölde tér 1.) és a Városligeti Bölcsőde (1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41.)

 

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT