RÉGEBBI HIREINK

 • Álláslehetőség

 • 2018. márc. 06. - 14:08
 •  

   

   

   

   

   

 • Nagycsaládosok

 • 2018. márc. 06. - 11:41
 •  

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága pályázatot hirdet nagycsaládosok és egyszülős családok üdülésének támogatására

   

  I. A pályázat célja: A szociálisan rászorult három vagy több gyermeket nevelő kétszülős családok (nagycsaládosok) és egyszülős családok üdülésének támogatása

   

  II. A pályázat benyújtására jogosult:

   

  Minden VII. kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a kerületben élő, kétszülős családban három vagy több gyermeket nevelő, vagy gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő, 18. életévét betöltött szülő.

   

  A pályázat alkalmazásában:

   

  - család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülő(k) és 16. életévét be nem töltött, illetve 16. életévét betöltött tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyermek(ek)  

  - az egyszülős család tekintetében egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van

   

  További információért kérem kattintson a bővebben gombra!

 • Háziorvosok

 • 2018. márc. 06. - 11:18
 •  

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HÁZIORVOSI SZOLGÁLTATÓK TÁMOGATÁSÁRA


  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága a 2018. évi költségvetésében biztosított támogatási keret terhére a 2018. évben a kerületben alapellátási feladatokat ellátó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi vállalkozások részére pályázatot hirdet.

   

  1. 1. A pályázat célja

   

  A kerületben alapellátási feladatot ellátó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgáltatók támogatása. 

   

  1. 2. A pályázók köre

  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatával feladat-ellátási szerződésben álló, területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint az alapellátás körében fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, mely tevékenységét egyéni egészségügyi vállalkozóként, társas vállalkozásként vagy egyéni cégként végzi (továbbiakban együtt: háziorvosi szolgáltató). 

   

  További információért kérem kattintson a bővebben gombra!

 • Sportpályázat

 • 2018. márc. 06. - 11:13
 •  

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SPORTSZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

   

  Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága az Önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről szóló 24/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendeletében biztosított forrás felhasználásával Erzsébetvárosban sporttevékenységet ellátó sportszervezetek támogatására.

   

  I. Pályázat célja: Erzsébetvárosi sportszervezetek támogatása

  • utánpótlás-nevelés és a tehetséggondozás elősegítésében;
  • sportszakmai feladatok ellátásában;
  • tornák, versenyek szervezésében;
  • a lakosság minél szélesebb körének sportba, sport-rekreációba, a szabadidősport gyakorlásába történő bevonásában.

   

  II. Pályázatot nyújthatnak be: 

  A sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján létrehozott, Erzsébetvárosban sporttevékenységet ellátó sportszervezetek, amelyek tevékenységük révén megfelelnek az Önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről szóló 24/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott alapelveknek, feltételeknek.

   

  További információért kérem kattintson a bővebben gombra!

 • Közművelődés

 • 2018. márc. 06. - 11:06
 •  

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS közművelődési, kulturális programok támogatására

   

   

  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési Kulturális és Szociális Bizottsága a 2018. évi költségvetésben biztosított előirányzat terhére a 2018. évi közművelődési, kulturális programok támogatására, 
  „Közművelődési pályázat 2018” címen pályázatot hirdet

   

  I. Pályázat célja: Erzsébetváros területén székhellyel, telephellyel rendelkező nem önkormányzati fenntartású közművelődési, művészeti tevékenységet folytató egyesület, alapítvány és gazdasági társaság programjának támogatása.

   

  II. Pályázat jellege: nyílt

   

  III. A rendelkezésre álló forrás összege: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendeletében meghatározott 7.000.000 forint.

   

  IV. A támogatás formája: Egy összegben, előfinanszírozással vissza nem térítendő formában. 

   

  További információért kérem kattintson a bővebben gombra!

 • Civil szervezetek

 • 2018. márc. 06. - 11:01
 •  

  CIVIL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

   

  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési Kulturális és Szociális Bizottsága programpályázatot ír ki az Erzsébetvárosban működő, civil szervezetek részére

   

   

  I. A pályázat célja:

   

  1. 1. A helyi civil szervezetek programjai megvalósulásának segítése.
  2. 2. Az autonóm erzsébetvárosi közösségek támogatása.
  3. 3. Az erzsébetvárosi polgárok közösségi érdekeinek érvényesítése.
  4. 4. A 2011. évi CLXXV. tv. 2. § 20. pontjában meghatározott közhasznú tevékenység lokális megvalósulásának támogatása.

   

  További információért kérem kattintson a bővebben gombra!

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT