AKTUALITÁSOK

Parkolás 2019

2018. dec. 12. - 17:43

Várakozási engedélyek igénylése

 

Az önkormányzat által kiadott várakozási hozzájárulások érvényességi ideje 2019. január 31-én lejár. Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évben is, változatlan feltételekkel biztosítja a kerületi lakosoknak a kedvezményes parkolási lehetőséget. 

 A kérelem nyomtatványok POSTAI ÚTON minden olyan kerületi lakos részére megküldésre kerültek, akik 2018. évben rendelkeztek parkolási engedéllyel, valamint letölthetőek a weboldalról is. 

 A kérelmeket 2018. december 10-től lehet benyújtani. A lakossági várakozási hozzájárulásokat POSTAI ÚTON lehet igényelni a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodájának címezve (1984 Budapest, Pf. 3.) vagy ELEKTRONIKUSAN a oldalon. 

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSHEZ a Hivatalunk honlapján található nyomtatványok közül (https://erzsebetvaros.hu/ügyintézés/letölthető űrlapok) válassza ki a „Lakossági várakozási hozzájárulás 2019” nyomtatványt és a nyomtatványon felsorolt mellékletekkel együtt küldje meg a oldalon keresztül. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata számlaszáma: 11784009-15507008

Az önkormányzat az elkészített várakozási hozzájárulásokat postai úton juttatja el a jogosultaknak kerületi lakcímükre, az elektronikusan kezdeményezett eljárásokban pedig elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül.

Fontos, hogy a kitöltött nyomtatványt a forgalmi engedély fénymásolatával együtt kell megküldeni a Polgármesteri Hivatal részére. Az eljárás a kitöltött nyomtatvány beérkezésével, valamint az eljárás költségtérítésének (2200 forint) befizetésével egyidejűleg indul meg.

Továbbra is lehetőség van a SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉSRE a Polgármesteri Hivatal Akácfa utca 42-48. szám alatti (Klauzál téri Piac), valamint az Erzsébet krt. 6. szám alatti ügyfélszolgálatain.  

A lakossági várakozási hozzájárulás kiváltásához előzetesen időpontot is lehet foglalni a internetes oldalon az Ügyintézés/E-időpont foglalás címszó alatt mind az Erzsébet krt. 6. mind az Akácfa utca 42-48. szám alatti Ügyfélszolgálati Csoportokhoz.

 

Információ: E-mail cím: , Telefonszám: 269-8060/201 mellék, 462-3120, 462-3128, 462-3141 Lakossági várakozási hozzájárulásra (1 db) jogosult, ha jelenleg:

 • kerületi állandó lakóhellyel rendelkezik és
 • a forgalmi engedély alapján bejegyzett tulajdonosa vagy üzembentartója a gépkocsinak, vagy azt a munkáltatójától kapta kizárólagos használatba, és
 • az éves gépjárműadót megfizette a kerületi adóhatóságnál (kivéve, ha adómentességben részesül), valamint 
 • a kérelem beadásának időpontjában – valamennyi fővárosi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – nem rendelkezik a kérelmezett gépjárműre 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott, és nem vitatott várakozási díj- és pótdíjtartozással.

RÉGEBBI HIREINK

 • Kapufigyelő pályázat

 • ma - 15:38
 •  

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS kapufigyelő rendszer kialakítására 2019.

   

  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 29/2013.(V.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján pályázatot ír ki a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésében e célra rendelkezésre álló 1 millió forint erejéig kapufigyelő rendszer kialakítására.

   

  A pályázaton részt vehetnek a VII. kerület közigazgatási területén lévő:

  -          társasházak,

  -          lakásszövetkezetek (a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. tv. 2. § (1) bek.),

  -          önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek esetében azok kezelője,

  -          háziorvosi rendelők és önkormányzati intézmények,

  -          egyházak.

   

   

  További információért kérem kattintson a bővebben gombra!

 • Háziorvosi szolgáltatók támogatására pályázat

 • ma - 14:08
 •  

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HÁZIORVOSI SZOLGÁLTATÓK TÁMOGATÁSÁRA


  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága a 2019. évi költségvetésében biztosított támogatási keret terhére a 2019. évben a kerületben alapellátási feladatokat ellátó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi vállalkozások részére pályázatot hirdet.


  1.  A pályázat célja

  A kerületben alapellátási feladatot ellátó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgáltatók támogatása. 

   

   2. A pályázók köre

  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatával feladat-ellátási szerződésben álló, területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint az alapellátás körében fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, mely tevékenységét egyéni egészségügyi vállalkozóként, társas vállalkozásként vagy egyéni cégként végzi (továbbiakban együtt: háziorvosi szolgáltató).

   

   

  További információért kérem kattintson a bővebben gombra!

 • Tájékoztatás

 • ma - 09:58
 •  

   

  Tájékoztatás jelentkezési határidő meghosszabbításáról

   

  Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2019. (III.12.) számú határozata értelmében a „B” kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzéséhez szükséges oktatáson való részvételre jelentkezés meghosszabbított határideje:

   

  2019. április 20.

 • Erzsébetváros jövőjéért díj 2019.

 • tegnap - 11:09
 •  

  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

  37/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelete

  az erzsébetvárosi önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről

   

   

  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésben, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 1. § (6) bek. a) pontjában, a 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

   

  További információért kérem kattintson a bővebben gombra!

 • Egészséges Erzsébetvárosért díj 2019.

 • tegnap - 11:03
 •  

  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

  37/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelete

  az erzsébetvárosi önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről

   

   

  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésben, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 1. § (6) bek. a) pontjában, a 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

   

  További információért kérem kattintson a bővebben gombra!

 • Brunszvik Óvoda intézményvezetői pályázat

 • tegnap - 10:50
 •  

  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján pályázatot hirdet

   

  Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda  intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

   

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

  A vezetői megbízás időtartama:

  A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.01.-2024.07.31.-ig szól.

  A munkavégzés helye:

  Budapest, 1076 Budapest, Rózsák tere 6-7.

   

  További információ az alábbi linken található:

OLDALAK:
1

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT