AKTUALITÁSOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szénmonoxid érzékelő

2017. máj. 17. - 13:45

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére

2017.

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (továbbiakban: Városüzemeltetési Bizottság), a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 29/2013.(V.31.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak szerint pályázatot ír ki az Önkormányzat 2017. költségvetésében Otthonvédelmi program soron (CO érzékelő) címen rendelkezésére álló 3.000.000,- forintért beszerezhető szénmonoxid érzékelő berendezés készlet erejéig

 

szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére

 

a hagyományos vagy gázfűtéssel rendelkező, a kerületben lévő

a)      lakások természetes személy bérlői, tulajdonosai,

b)      háziorvosi rendelők,

c)      a VII. kerület fenntartásában lévő önkormányzati intézmények részére.

 

A pályázat célja

A pályázat célja a kerületben élők egészsége megőrzése, biztonságérzetének javítása.

 

A támogatás vissza nem térítendő természetbeni támogatás.

 

A pályázati felhívásban és a szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtott támogatásról szóló 29/2013.(V.31.) önkormányzati rendeletben foglaltak irányadók. A rendelet az Önkormányzat honlapján () megtekinthető és letölthető.

 

A Pályázat benyújtása, elbírálása:

-          a pályázati anyag benyújtási határideje: 2017. augusztus 15., a határidőn túl benyújtott pályázat elutasításra kerül. 

-          a pályázatot és mellékleteit 1 példányban zárt borítékban a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5.; valamint Budapest VII. kerület Akácfa u. 42-48. (Vásárcsarnok) Ügyfélszolgálati Csoport) hivatali munkaidőben vagy postán feladni ajánlott küldeményként.

-          Postai feladás esetén a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont tekintendő a benyújtás időpontjának.

-          A pályázat hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség kizárólag a pályázati adatlap mellé csatolandó dokumentumok tekintetében az átláthatósági nyilatkozat kivételével, amennyiben annak benyújtása releváns a pályázóra nézve. Vállalkozási formában működő háziorvosi rendelő esetén az átláthatósági nyilatkozat melléklet kitöltendő és benyújtandó, mely nem hiánypótolható. A hiánypótlás nem, hiányos vagy késedelmes teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

-          a döntés-előkészítési munkákat a Hivatal végzi.

-          A pályázatokat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (a továbbiakban: Városüzemeltetési Bizottság) bírálja el

-          a pályázatok elbírálási határideje: 2017. október 15.

 

A pályázat lebonyolításának módja:

Jelentkezési lap a Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodájában, Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. valamint Budapest VII. kerület Akácfa u. 42-48. (Vásárcsarnok) alatt vehető át, vagy az Önkormányzat honlapjáról is (www.erzsebetvaros.hu) letölthető.

A Bizottság a döntését a Hivatal hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza, továbbá a pályázókat a pályázat eredményéről a Hivatal írásban (e-mail vagy levél útján) értesíti.

Nyertes pályázók a Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáján vehetik át a Bizottság által jóváhagyott darabszámú készüléket.

Amennyiben a pályázó a támogatás elnyeréséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül neki felróható okból a készüléket nem veszi át, elveszti az igényjogát.

A készülék(ek)  átvételét követően a pályázat lezártnak tekintendő.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad hivatali munkaidőben a Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájának munkatársa a 462-3274-es telefonszámon.

 

Budapest, 2017.

                                                                                              Ujvári-Kövér Mónika

                                                                                                   bizottsági elnök

 

RÉGEBBI HIREINK

 • Lakossági tájékoztatás

 • ma - 10:54
 •  

  LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁSTÉLI REZSICSÖKKENTÉSBEN KORÁBBAN NEM RÉSZESÜLŐK SZÁMÁRA


  Magyarország Kormánya a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatában döntött arról, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek.

   

  A támogatás igénylése érdekében háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be a Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzatához.

  Benyújtási határidő 2018. október 15. napja, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

   

   

  További információkért kattintson a bővebben gombra!

 • LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 • 2018. aug. 09. - 12:07
 •  

   Népegészségügyi felmérés – táplálkozási és tápláltsági állapot vizsgálat 2018 

  Annak ellenére, hogy Magyarországon 2000. és 2015. között a várható élettartam közel négy évvel, 75,7-re emelkedett, még mindig öt évvel marad el az uniós átlagtól. Hazánkban a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos betegségek jelentik a fő halálozási okot. A helytelen táplálkozás, a dohányzás és alkoholfogyasztás, valamint a mozgás hiánya egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy egészségmutatóink messze alul múlják az Európai Uniós átlagot. 

  A kormány az elmúlt években több egészséges táplálkozást ösztönző intézkedést hozott. Ilyen volt a népegészségügyi, vagy közismert nevén chipsadó bevezetése, a közétkeztetést megújító rendelet vagy az iskolabüfék termékkínálatának szabályozása. 

  Ahhoz, hogy valós képet kapjunk és tudjuk, hogy a különféle kormányzati intézkedések milyen hatással vannak a lakosság egészségi állapotára, rendszeres vizsgálatokra van szükség. Ezért az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet - az EFOP 1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 számú, „Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén” című projekt keretében - lakossági felmérést szervez a 18 éven felüliek körében. A felmérés kérdezői és a dietetikus szakemberek országszerte ezernél több felnőttet az otthonában keresnek fel, és kérdezik meg táplálkozási szokásaikról, életmódjáról. 

 • Hőségriadó

 • 2018. aug. 08. - 16:51
 •  

  Tisztelt Erzsébetvárosi Lakosok!

   

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzés adatai, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztályának szakmai ajánlásait figyelembe véve, dr. Kovacs Attila országos tisztifőorvosi feladatok ellátására jogosult főosztályvezető,

  az ország egész területére vonatkozóan Il. fokú hőségriasztást adott ki: 2018. augusztus 08-án (szerdán) 00:00 órától 2018. augusztus 10-e (péntek) 24:00 óráig.

   

  Kérjük Kedves Lakosainkat, hogy a hőségriasztás időtartama alatt, illetve a kánikulára tekintettel az alább jelzett tanácsokat figyelembe venni szíveskedjenek.

   

  További információkért kattintson a bővebben gombra!

 • Jelölésekre történő felhívás

 • 2018. aug. 07. - 10:30
 •  

  Erzsébetváros Önkormányzata 37/2012. (IX.25.) rendelete alapján

  Erzsébetváros 56kitüntetés adományozásának és „Erzsébetváros Szociális Szakembere”díj” adományozásának javaslattételére tesz felhívást.

  Erzsébetváros 56kitüntetés:

  A Képviselő-testület attól a céltól vezérelve, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevői és hősei az őket megillető elismerésben részesülhessenek, továbbá hogy a forradalom és szabadságharc szellemi örökségét Erzsébetváros polgárai és jövő generációi számára továbbadó személyek, szervezetek munkáját méltányolja, „Erzsébetváros 56” díjat alapít.

   Az „Erzsébetváros 56” kitüntetés annak az erzsébetvárosi, vagy Erzsébetváros területén hazafias tevékenységet kifejtő személynek adományozható, aki az 1956-os forradalom során a hazafias helytállással, példát mutató, a magyar függetlenséget szolgáló tevékenységével hozzájárult Magyarország függetlenségének kivívásához. A kitüntetésben részesülhet továbbá az a személy, civil szervezet, szakmai szervezet, intézmény, aki színvonalas munkásságával hozzájárul ahhoz, hogy az Erzsébetvárosban élő polgárok és a jövő nemzedékei 1956 emlékezetét és szellemiségét megőrizzék, méltó módon ápolják.

   

  További információért kérem kattintson a bővebben gombra!

 • Lakossági fórumok

 • 2018. júl. 24. - 09:46
 •  

  Lakossági fórumok

   

  Erzsébetváros Önkormányzata megkezdte az Erzsébetvárosi Városképi Rendeletének felülvizsgálatát, illetve Erzsébetváros új városrendezési és építési szabályzatának megalkotását. A témákkal kapcsolatban két alkalommal kerül sor lakossági fórumra: az előzetes tájékoztatót 2018. augusztus 15-én szerdán, míg a vélemény-egyeztető lakossági fórumot október 15-én, hétfőn tartja az önkormányzat. Mindkét esemény 17 órakor kezdődik a K11 Kulturális központban (VII. Király u. 11.)

   

  Az események részletes meghívója megtalálható a honlapon, illetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján vagy az alábbi linken: 

 • Felsőoktatási ösztöndíj

 • 2018. júl. 23. - 14:54
 •  

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

   

  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

  A 2018/2019. TANÉVRE VONATKOZÓAN Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot hirdet

   

  A pályázatra jelentkezhetnek: a pályázati felhívás megjelenésekor legalább egy éve bejelentett lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a VII. kerületben élő, nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók.

   

  Figyelem! A pályázaton részt vehetnek azok a hallgatók is, akik sikerrel pályáztak a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjra!

   

  A pályázat feltételeit és finanszírozási módját tartalmazza:

   

  az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 20/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet. (Megtekinthető honlapján. Kérem, figyelmesen olvassák végig.)

   

  További információért kérem kattintson a bővebben gombra!

OLDALAK:
1

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT