AKTUALITÁSOK

Erzsébetvárosi elismerések

2014. jan. 09. - 10:20

 

 „Pro Urbe Erzsébetváros”
 

     8.§ 
 

(1) „Pro Urbe Erzsébetváros” díj adományozható azon személynek, aki Budapest Főváros VII. kerület gazdasági, társadalmi fejlődésében, a lakosság érdekében végzett közéleti tevékenységben, továbbá Erzsébetváros értékeinek hazai és külhoni megismertetésében, valamint Erzsébetváros kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szerzett.

(3) A díj évente legfeljebb három személynek adományozható.

 

9.§ 
 

(1) Az elismerő díjra részletes írásbeli, szakmai indoklással ellátott javaslatot tehet:

-          Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának közigazgatási területére bejegyzett és Erzsébetvárosban működő civil szervezetek

 

 „Erzsébetváros Sportjáért 
 

10. §
 

(2) “Erzsébetváros Sportjáért” díj személyeknek és szervezeteknek adományozható az alábbi esetekben:

a) Erzsébetváros testnevelése és sportja érdekében kifejtett példamutatóan eredményes, kiemelkedő tevékenységet végző személy elismeréseként;

b) kiemelkedő sportteljesítmény vagy egész életmű elismeréseként;

c) nemzetközi eredmény és azt segítő tevékenység elismeréseként;

d) az ifjúság testedzésének előmozdításáért és a diáksport szervezéséért folytatott tevékenység elismeréseként;

e) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros testnevelési és sportmozgalmának, feltételrendszerének anyagi támogatásáért;

f) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros sportlétesítményeinek fejlesztéséért, fenntartásáért végzett kimagasló teljesítmény elismeréseként.

(4) A díj évente legfeljebb három személy és két közösség részére adományozható.

 

11. § 
 

(2) Az elismerésre részletes írásbeli, szakmai indoklással ellátott javaslatot tehet:

-          erzsébetvárosi sportszövetségek vezetői,

-          erzsébetvárosi diáksport-egyesületek vezetői,

-          legalább 200 erzsébetvárosi polgár


Erzsébetváros Mestere 
 

12. §
 

(2) „Erzsébetváros Mestere” díj adományozható annak a személynek, aki Erzsébetváros területén legalább 15 éve végez kimagasló kisipari szakmai munkát, és aki nívós szolgáltatásai és elégedett fogyasztói elismerései mellett e tevékenységével öregbíti Erzsébetváros hírnevét, vonzerővel bíró értékekkel gyarapítja Erzsébetvárost és így Erzsébetváros gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szerzett.

(5) A díj évente legfeljebb három személy részére adományozható.

 

13. § 
 

(1) A díj adományozására részletes írásbeli, szakmai indoklással ellátott javaslatot tehet:

-          legalább 50 erzsébetvárosi polgár.

 

Minden további információ megtalálható a 37/2012. önkormányzati rendeletben, amely letölthető a honlapról.

A javaslatotokat minden év január 31-ig kell benyújtani a polgármesterhez. (1073  Budapest, Erzsébet krt. 6. )2014. január 9.           

 

 

                                                                                                                                                                                           Vattamány Zsolt

                                                                                                                                                                         Erzsébetváros polgármestere

RÉGEBBI HIREINK

 • Választások

 • tegnap - 13:47
 •  

 • Ösztöndíjprogram

 • 2019. márc. 21. - 13:52
 •  

   

  Az Európai Uniós forrásból támogatott „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak - Útravaló ösztöndíjprogramot” ajánljuk szíves figyelmébe, és kérjük segítségét, együttműködését.

   

  Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Programiroda az „Útravaló Ösztöndíjprogram” keretében a 2018/2019. tavaszi félévre vonatkozóan (2019. márciustól- júliusig terjedő 5 hónapra) ismét meghirdeti 2019. március 14-től az „Út a Középiskolába” és az „Út az Érettségihez” alprogramok pályázati felhívását.

   

   

  További információért kérem kattintson a bővebben gombra!


 • Kapufigyelő pályázat

 • 2019. márc. 20. - 15:38
 •  

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS kapufigyelő rendszer kialakítására 2019.

   

  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 29/2013.(V.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján pályázatot ír ki a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésében e célra rendelkezésre álló 1 millió forint erejéig kapufigyelő rendszer kialakítására.

   

  A pályázaton részt vehetnek a VII. kerület közigazgatási területén lévő:

  -          társasházak,

  -          lakásszövetkezetek (a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. tv. 2. § (1) bek.),

  -          önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek esetében azok kezelője,

  -          háziorvosi rendelők és önkormányzati intézmények,

  -          egyházak.

   

   

  További információért kérem kattintson a bővebben gombra!

 • Háziorvosi szolgáltatók támogatására pályázat

 • 2019. márc. 20. - 14:08
 •  

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HÁZIORVOSI SZOLGÁLTATÓK TÁMOGATÁSÁRA


  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága a 2019. évi költségvetésében biztosított támogatási keret terhére a 2019. évben a kerületben alapellátási feladatokat ellátó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi vállalkozások részére pályázatot hirdet.


  1.  A pályázat célja

  A kerületben alapellátási feladatot ellátó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgáltatók támogatása. 

   

   2. A pályázók köre

  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatával feladat-ellátási szerződésben álló, területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint az alapellátás körében fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, mely tevékenységét egyéni egészségügyi vállalkozóként, társas vállalkozásként vagy egyéni cégként végzi (továbbiakban együtt: háziorvosi szolgáltató).

   

   

  További információért kérem kattintson a bővebben gombra!

 • Tájékoztatás

 • 2019. márc. 20. - 09:58
 •  

   

  Tájékoztatás jelentkezési határidő meghosszabbításáról

   

  Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2019. (III.12.) számú határozata értelmében a „B” kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzéséhez szükséges oktatáson való részvételre jelentkezés meghosszabbított határideje:

   

  2019. április 20.

 • Erzsébetváros jövőjéért díj 2019.

 • 2019. márc. 19. - 11:09
 •  

  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

  37/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelete

  az erzsébetvárosi önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről

   

   

  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésben, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 1. § (6) bek. a) pontjában, a 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

   

  További információért kérem kattintson a bővebben gombra!

OLDALAK:
1

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT