ERZSÉBETVÁROS DÍSZPOLGÁRA – 2018

Erzsébetváros díszpolgára - 2018

 
Dr. Kun Miklós

Dr. Kun Miklós tanár úr 1969-től folyamatosan tanít a 19-20. századi egyetemes történelem témakörében, különös tekintettel Oroszország és a Szovjetunió történetére. Oktatási tevékenysége során a klasszikus történeti források mellett az általa készített „oral history" módszerén alapuló riportokra, dokumentumfilmekre és a külföldi archívumokban őrzött fotóanyagokra is nagy hangsúlyt fektet. Sok vendégelőadást tartott külföldi egyetemeken, konferenciákon.

Kutatóként tevékenységének fő irányvonala a Szovjetunió és a kommunizmus történetének negatív vonatkozásainak tanulmányozása, de tanulmányozta többek közt az 1848-as forradalmak emigrációjának történetét, a 19. és 20. századi európai és orosz történelem összefüggéseit, tanulmányozta George Orwell életútját, a hidegháború és az 1968-as prágai tavasz történetét is.  Nagy szerepet játszott A kommunizmus fekete könyve magyarországi kiadásában. Részt vett a Terror Háza Múzeum létrehozásában. Oktatói tevékenységét az ELTE-n kezdte, majd a Károli Gáspár Református Egyetemen folytatta oktatói tevékenységét. 1999-ben Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült, 2002-ben pedig megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét. 2011-ben Széchenyi-díjban részesült.

2010. november 5. óta állandó műsora magyar televízióban „A rejtélyes XX. század” címmel, mely rendületlen népszerűségnek övend. A Professzor úr figyelemfelkeltő, magával ragadó előadásmódjával hetente több generáció, történelem iránt érdeklődő nézőit vonzza a tévé képernyője elé.

Dr. Kun Miklós évtizedek óta fáradhatatlan tevékenységet végez Erzsébetváros, szűkebb pátriája értékeinek megőrzéséért, megóvásáért. Feleségével, a nemrég elhunyt Gereben Ágnes történész - irodalomtörténésszel, akit kerületünk 2011-ben „Pro Urbe Erzsébetváros” díjjal tüntetett ki, fáradhatatlanul tevékenykedtek az épített értékek megóvásáért. 2011-ben kezdeményezésükre és támogatásukkal felújításra került otthonuk, a Damjanich utca 17. szám alatti lakóépület két, homlokzati Atlasz-szobra, mely Erzsébetváros városképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség része.

Professzor úr részére a díszpolgári cím adományozásával Erzsébetvárosért tett fáradhatatlan tevékenysége és nemzetközileg is elismert, példátlan életpályája előtt kíván Erzsébetváros tisztelegni.

 

Posztumusz díszpolgár

Herzl Tivadar

Herzl Tivadart a cionista mozgalom megalkotója a zsidó állam megálmodója és a zsidó nép történetének egyik legkiemelkedőbb alakja.

1860. május 2-án született Pesten, - születésekor a Benjámin Zeév héber nevet kapta - egy Dohány utcai zsinagóga melletti házban, melynek helyén ma a Zsidó Múzeum épülete áll, 1931-től. A falán a hely jelentőségére egy márványtábla emlékezik. Később a Herzl családnak átköltözött a Vigadó mellé, ahonnan Herzl könnyen átsétálhatott a Sütő utcába, mert iskolai tanulmányait az akkor még ott működő Evangélikus Gimnáziumban végezte,1878-ban itt érettségizett.

A család kapcsolata a Dohány utcával azonban nem szűnt meg, hiszen a 13 éves Tivadarnak a nagy zsinagógában volt a bar micvója a város egyesítésének évében. Herzl gyerekkora Pest-Buda felvirágzásának idejére esett. Pest Európa egyik legdinamikusabban fejlődő metropolisza volt, mely ebben az időben rohamos magyarosodott. 

A pesti születés tényének szellemtörténeti jelentősége elvitathatatlan, intellektuális kötődését nagyban meghatározta. .

Herzl Tivadar Élete végéig tökéletesen beszélt magyarul, és az ország újjáéledő és sokféle irányultságú modern magyar kultúráját is jól ismerte.

Családja 1878-ban Bécsbe költözött, a neológ légkörben nevelkedett Herzl az ottani jogi karon tanult, később mérsékelt sikerű drámákat írt és újságíró lett.

1896-ban írta meg Der Judenstaat (A zsidó állam) című röpiratát, ebben így fogalmazott: “A zsidókérdés nem társadalmi vagy vallási, hanem világpolitikai kérdés, amelyet a civilizált nemzetek világtanácsának kellene megoldania, és csak ez a szervezet oldhatja meg”. Ekkor kezdett politikával foglalkozni.

1897. augusztusában Baselben megszervezte a Zsidó Világkongresszust, létrehozták a cionisták szervezetét, melynek elnöke Herzl lett. Herzl elképzelése szerint a megszületendő a zsidó állam semleges, világi jellegű ország lehet. Külön foglalkozott ennek az államnak a politikai rendszerével, a bevándorlással, törvényeivel, de nem hagyta figyelmen kívül az állam és a vallás viszonyát sem. Kevés gondolat lett ilyen nagy hatással Európa és a világ zsidóságára. 1897 és 1902 között létrehozták a Zsidó Nemzeti Alapot, és a mozgalom újságját, a Die Welt-et.

A magyarországi Herzl-központ 2013-as megnyitóján - amelynek a budapesti Izraeli Kulturális Intézet ad otthont - Ilan Mor, Izrael akkori budapesti nagykövete úgy fogalmazott: Herzl Tivadar olyan magyar ember volt, aki felkarolta a zsidóság ügyét.

Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke méltatásában kiemelte, hogy a Herzl Tivadar által kigondolt „csodából” született Izrael állama.

Herzl Teodor (Theodor Herzl) részére a posztumusz díszpolgári cím adományozása hiánypótló erkölcsi elismerés. Olyan elismerés, amellyel Erzsébetváros tiszteletét és megbecsülését fejezi ki.

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT