BUDAPESTI ZSIDÓ HITKÖZSÉG SZÉKHÁZA

A Síp utca 12. szám alatt áll a Budapesti Zsidó Hitközség székháza. Az épületet 1841-ben vásárolta meg az akkori Pesti Izraelita Hitközség. A hitközség az 1848/49-es szabadságharchoz komoly anyagi segítséget nyújtott, pl. kamatmentes kölcsönt adott, hadi célokra gyűjtést rendezett, felszerelte az önkéntes zsidó honvédeket. A fővárost megszálló osztrák seregek retorziója nem is maradt el. Schwab Löb főrabbit heteken át fogva tartották a hírhedt Neugebäude (Újépület) nagy börtönében. Majd az önkényuralom enyhülésekor beállt gazdasági fellendülés hatott a hitközség anyagi helyzetére is.

Helyreállt a pénzügyi egyensúlya, megalakult a fiú- és a leányiskola, valamint a tisztviselők nyugdíjintézete. A hitközség valamennyi közjótékonysági és közművelődési munkában részt vett. 1859-ben felépült a Dohány utcai templom. Az új templom főrabbija Schwab Löb főrabbi halála után Meisel Farkas Alajos dr. lett. Ő alapította meg a Talmud-Tóra iskolát, részt vett az Országos Izraelita Tanítóegyesület, az Aggok háza és a Nőegylet megalakításában és létrehozta a népkonyhát. A nagy tekintélynek örvendő Dr. Hirschler Ignác szorgalmazására megszervezték a magyar hitszónoki állást, melyre Dr. Kohn Sámuelt hívták meg. Az alkotmányosság visszaállítása után megtörtént a zsidók polgári egyenjogúsítása.

A továbbiakban létrehozták oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézmények egész sorát. A hitközség fejlődése szorosan összefüggött Pest város fejlődésével. Az I. világháború megállította a fejlődést. Új intézmények nem alakultak, sőt a régiek is leromlottak. A nehéz évek elteltével újra magára talált a hitközség. Az 1929/30-ban megjelent Zsidó Évkönyvben a következők olvashatók: "A Pesti Izraelita Hitközség vallásbeli, emberbaráti és kulturális kötelezettségeinek nemcsak oly módon kíván eleget tenni, hogy az ezen három célt szolgáló és már fennálló intézményeket fenntartani és istápolni, az ehhez szükséges horribilis anyagi eszközöket előteremteni igyekszik, hanem a vallásosság előmozdítására, Isten dicsőítésére és dicsőségére új templomokat, a kultúra fejlesztésére új iskolákat teremt, az annyira szükséges humanizmus fejlesztése céljából pedig emberbaráti intézményeit fejleszteni kívánja."
Síp utca 12, a Budapesti Zsidó Hitközség székházának homlokzata. 1927-ben építették a hitközség székházára a III. emeletet és átalakították az épületet. A tervező Schwarcz Jenő volt, Mann József és Társa a kivitelező.

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

NIEDERMÜLLER PÉTER, POLGÁRMESTER

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT