A D-ÉG ZRT. PÁLYÁZATOT HIRDET TÖMBHÁZAK FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE TÁRGYÁBAN

I. fejezet - A pályázat célja

A kiíró támogatást kíván nyújtani a tömbházak energia felhasználásának csökkentésére a fűtési üzemeltetési költségek racionalizálásán keresztül.

II. fejezet - A pályázat tárgya

A lakóközösség támogatása a pályázat céljában említett üzemeltetési költségek racionalizálása érdekében oly módon, hogy az általa forgalmazott - a jelen pályázati kiírásban részletesen körülírt termékek vonatkozásában, az ott írtak szerint a nyertes pályázók számára kedvezményt biztosít. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke: 15 millió Forint. A támogatott pályázatok várható száma: minimum 4 db pályázat.

III. fejezet - A pályázók köre

Pályázaton kizárólag társasházak és lakásszövetkezetek vehetnek részt, egyéni pályázatra nincs mód.
A lakóközösségek a pályázaton közös képviselő útján - vagy megbízott révén - képviseltetik magukat, a lakásszövetkezet alapszabálya, illetőleg a társasház alapító okiratának megfelelően.

IV. fejezet - A pályázaton elnyerhető támogatás mértéke

A: Egy pályázó a kiíró 2007. évi II. félévben érvényes katalógusárából 50% engedményt kap a D-ÉG Katalógus 1. fejezetében található - "saját márkás" termékeiből

B: Egy pályázó a kiíró 2007. évi II. félévben érvényes katalógusárából 40% engedményt kap a D-ÉG Katalógus 1. fejezetében található - "saját márkás" termékeiből

C: Egy vagy több pályázó (a rendelkezésre álló keret függvényében) a kiíró 2007. évi II. félévben érvényes katalógusárából 30% engedményt kap a D-ÉG Katalógus 1. fejezetében található - "saját márkás" termékeiből

V. fejezet - A pályázaton való részvétel további feltételei

 1. A pályázni kívánó lakóközösségek - melyek a kiírás II. fejezetében írt feltételeknek megfelelnek - a BOZSOK.COM Kft. (1081 Budapest, Rákóczi út 63.) által üzemeltetett honlapon vagy a jelen pályázati kiírás mellékletének megfelelő formában regisztrálják magukat, és egyedi nyilvántartási számukat megkapták.
 2. A pályázat benyújtásáról és annak tartalmáról érvényes, egyetértő közgyűlési határozat bemutatása.
 3. A pályázat a jelen kiírás VI. fejezetében írt tartalmi és formai előírásainak megfelelően kerül benyújtásra.


VI. fejezet - A pályázatok benyújtása, határideje, csatolandó dokumentumok

 1. A pályázat kizárólag magyar nyelven, 2 példányban (egy eredeti nyomtatott és egy másolatban) továbbá 1 példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) és a jelen pályázati kiírás mellékletében található formában nyújtható be. A pályázónak a mellékletben található nyomtatvány minden kérdésére választ adva kell benyújtania pályázatát.
  Az elektronikus adathordozón az alábbi eszközökkel kompatibilis formában kell az állományokat elhelyezni:
  • Microsoft Word 97
  • Microsoft Excel 97 vagy ezek újabb verzói
  • képek, tervek esetén ezeket pdf kiterjesztésű fájlként kell csatolni
 2. A pályázat kizárólag postai úton, csomagban, ajánlott tértivevényes küldeményként a megadott határidőig nyújthatják be a pályázók az alábbi címre: BOZSOK.COM Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 63.
 3. A pályázatok postára adási határideje: 2007. március 30.
  A pályázónak hiánypótlásra kizárólag a pályázat formai hiányossága esetén, a kiíró által megadott határidőn belül van módja.
  A késve, vagy hiányosan leadott pályázat kizárja magát.

 
VII. fejezet - A pályázatok elbírálása és határideje

A benyújtás, a jogosultság, és a teljesség vizsgálatát követően az értékelhető pályázatok bírálatát szakmai zsűri végzi, majd a kiíró Igazgatósága dönt.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a megvalósítás mennyire szolgálja a lakóközösség érdekeit
 • technikai, pénzügyi magvalósíthatóság, ötletesség
 • a megvalósítás mekkora lakóközösség számára és milyen mértékben biztosít a korábbinál kedvezőbb energiafelhasználást.


A támogatásról szóló döntést a szakmai zsűri javaslatának megfelelően a D-ÉG Zrt. Igazgatósága hozza meg 2007. április 30-ig, melynek tartalmáról pályázót 2007. május 15. napjáig levélben értesíti a kiíró.

VIII. fejezet - A pályázat egyéb feltételei

 1. A pályázat nyílt, kétfordulós.
 2. Több lakóközösség együtt is pályázhat.
 3. A pályázati anyagokat a kiíró bizalmasan kezeli, más jogi vagy egyéb felelősséget a pályázattal, illetve a pályázóval szemben nem visel.
 4. A pályázó hozzájárul, hogy a feldolgozásban és értékelésben résztvevő és közreműködő megbízottak - különösen a Bozsok.com Kft. munkatársai - a pályázati anyagokat megtekintsék és megismerjék.
 5. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítsa, valamint, hogy a kiírásban szereplő támogatást (díjat) több pályázó közt megossza.
 6. A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázat megvalósításához hatósági engedély(ek) szükséges(ek), azok beszerzése a pályázó feladata és saját költségére történik.
 7. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a pályázatát a zsűri nyertesként értékeli, nevét, címét, a pályázatának tartalmát a kiíró - az általa megbízott kommunikációs ügynökség közreműködésével - nyilvánosságra hozza, valamint a nyertes pályázat megvalósítását a nyilvánosságnak bemutassa.
 8. A kiíró a pályázat nyertesével szerződést köt, melyben meghatározzák felek a pályázati terv megvalósításával kapcsolatos részleteket.
 9. Amennyiben a kiíró a pályázat nyertesével a szerződés feltételeiben nem tud megállapodni és a szerződés nem jön létre, úgy kiíró jogosult új nyertest hirdetni és vele szerződni.
 10. A pályázat jogi természetét tekintve a pályázaton résztvevők felé intézett felhívás a pályázati munkatervek benyújtására. Ezért a nyertes pályázatra adott elfogadó nyilatkozatként kizárólag a kiíró részéről kezdeményezett szerződésben tett nyilatkozat tekinthető.


A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető a kiíró "kék" ügyfélszolgálati számán: 06-40/200-568
illetőleg elektronikusan a e-mail címen.

A mellékletet a jelentkezők számára postai úton, faxon, vagy e-mailben juttatja el a pályázat kiírója, illetve letölthető a honlapról.

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZER

E-időpont foglalás

ERVAZRT.HU

Erzsébetvárosi Vagyonkezelő Zrt. honlapja