AKTUALITÁSOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szénmonoxid érzékelő

2017. máj. 17. - 13:45

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére

2017.

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (továbbiakban: Városüzemeltetési Bizottság), a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 29/2013.(V.31.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak szerint pályázatot ír ki az Önkormányzat 2017. költségvetésében Otthonvédelmi program soron (CO érzékelő) címen rendelkezésére álló 3.000.000,- forintért beszerezhető szénmonoxid érzékelő berendezés készlet erejéig

 

szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére

 

a hagyományos vagy gázfűtéssel rendelkező, a kerületben lévő

a)      lakások természetes személy bérlői, tulajdonosai,

b)      háziorvosi rendelők,

c)      a VII. kerület fenntartásában lévő önkormányzati intézmények részére.

 

A pályázat célja

A pályázat célja a kerületben élők egészsége megőrzése, biztonságérzetének javítása.

 

A támogatás vissza nem térítendő természetbeni támogatás.

 

A pályázati felhívásban és a szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtott támogatásról szóló 29/2013.(V.31.) önkormányzati rendeletben foglaltak irányadók. A rendelet az Önkormányzat honlapján () megtekinthető és letölthető.

 

A Pályázat benyújtása, elbírálása:

-          a pályázati anyag benyújtási határideje: 2017. augusztus 15., a határidőn túl benyújtott pályázat elutasításra kerül. 

-          a pályázatot és mellékleteit 1 példányban zárt borítékban a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5.; valamint Budapest VII. kerület Akácfa u. 42-48. (Vásárcsarnok) Ügyfélszolgálati Csoport) hivatali munkaidőben vagy postán feladni ajánlott küldeményként.

-          Postai feladás esetén a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont tekintendő a benyújtás időpontjának.

-          A pályázat hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség kizárólag a pályázati adatlap mellé csatolandó dokumentumok tekintetében az átláthatósági nyilatkozat kivételével, amennyiben annak benyújtása releváns a pályázóra nézve. Vállalkozási formában működő háziorvosi rendelő esetén az átláthatósági nyilatkozat melléklet kitöltendő és benyújtandó, mely nem hiánypótolható. A hiánypótlás nem, hiányos vagy késedelmes teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

-          a döntés-előkészítési munkákat a Hivatal végzi.

-          A pályázatokat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (a továbbiakban: Városüzemeltetési Bizottság) bírálja el

-          a pályázatok elbírálási határideje: 2017. október 15.

 

A pályázat lebonyolításának módja:

Jelentkezési lap a Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodájában, Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. valamint Budapest VII. kerület Akácfa u. 42-48. (Vásárcsarnok) alatt vehető át, vagy az Önkormányzat honlapjáról is (www.erzsebetvaros.hu) letölthető.

A Bizottság a döntését a Hivatal hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza, továbbá a pályázókat a pályázat eredményéről a Hivatal írásban (e-mail vagy levél útján) értesíti.

Nyertes pályázók a Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáján vehetik át a Bizottság által jóváhagyott darabszámú készüléket.

Amennyiben a pályázó a támogatás elnyeréséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül neki felróható okból a készüléket nem veszi át, elveszti az igényjogát.

A készülék(ek)  átvételét követően a pályázat lezártnak tekintendő.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad hivatali munkaidőben a Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájának munkatársa a 462-3274-es telefonszámon.

 

Budapest, 2017.

                                                                                              Ujvári-Kövér Mónika

                                                                                                   bizottsági elnök

 

RÉGEBBI HIREINK

 • Sajtóközlemény

 • tegnapelőtt - 21:24
 •  

  Az érvénytelen népszavazást követően is további intézkedéseket tesz a városvezetés a lakók védelmének érdekében

   

  Erzsébetváros Önkormányzata köszönetét fejezi ki mindazok számára, akik véleménynyilvánításukkal segítették a városvezetés munkáját.

   

  2018. február 18-án este lezárult Budapest Főváros VII. kerületében kiírt helyi népszavazás a belső-erzsébetvárosi vendéglátóhelyek nyitva tartásával kapcsolatban, melyet a helyi képviselő-testület kezdeményezett. A reggel 6 órától este 19 óráig tartó szavazáson az erzsébetvárosi választópolgárok 15,89 %-a járult az urnákhoz, összesen 6918 fő adta le a szavazatát.

   

  A népszavazási adatokat alapul véve megállapítható, hogy a referendum nem tekinthető érvényesnek, mivel a 43520 szavazásra jogosultnak kevesebb, mint a fele adta le szavazatát, akik közül 4572 fő az éjféli zárórára voksolt, míg 2316 fő az éjfél utáni nyitva tartás mellett foglalt állást, 30 szavazat érvénytelen volt.

   

  Az érvénytelen népszavazás ellenére az önkormányzat továbbra is fel kíván lépni a vendéglátóhelyek és a turisták okozta problémák megoldása érdekében és tovább kívánja növelni az itt lakók nyugalmát biztosító támogatások, pénzügyi források és intézkedések kereteit. Mindezeken túl a városvezetés olyan törvényalkotást fog kezdeményezni, amely az itt lakók életkörülményeinek további javulását, védelmét és biztonságát segíti elő. Erzsébetváros jövője a pártpolitikát felülíró közös ügy, ezért a városvezetés számít valamennyi párt és a helyi lakóközösségek képviselőinek konstruktív együttműködésére az itt élők érdekét és nyugalmát szolgáló további döntések előkészítése és meghozatala során.

 • Helyi Választási Iroda elérhetőségek

 • tegnapelőtt - 09:34
 •  

  BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

   


  Cím:               1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. III. 319.

  Postacím:      1984 Budapest, Pf.: 3

  E-mail:          

  Fax:                267-9198

  Vezetője:                       Dr. Gotthard Gábor

  Vezető-helyettes:         Medgyesi Judit

   

  INFORMÁCIÓ


  Jogi ügyek: 462-3212

  Névjegyzék, igazolások: 462-3220           

   

  Ügyfélfogadás:


  Hétfő:          8.00 - 16.00

  Kedd:          8.00 – 16.00

  Szerda:       8.00 – 16.00

  Csütörtök:  8.00 – 16.00

  Péntek:       8.00 – 16.00

                            

  Egyéb információk: 


 • Szünet

 • 2018. feb. 16. - 12:06
 •  

  Tisztelt Ügyfeleink!

   

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. február 19-én (hétfőn) a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.

   

  Ügyeletet kizárólag a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda tart


  1) újszülöttek anyakönyvezése, illetve temetési engedélyek kiadása ügyében 09 és 15 óra között,

  2) hagyatéki ügyekben a hagyatéki leltár felvétele céljából idézett ügyfeleknek 13.30 és 17 óra között.

   

  A Helyi Választási Iroda ez idő alatt is folyamatosan nyitva tart!

   

  Megértésüket köszönjük!

 • Családi Nap

 • 2018. feb. 15. - 10:48
 • HEP rendezvénysorozat

 • 2018. feb. 15. - 10:45
 • Díszdiploma 2018

 • 2018. jan. 29. - 15:33
 •  

  Felhívás 

   

  Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata felhívja azon kerületben élő, vagy a kerületben legalább 30 éves szakmai munkát folytató óvónőknek, tanítóknak, tanároknak a figyelmét, akik 50, 60, 65, 70 vagy 75 éve, tehát 1968-ban, 1958-ban, 1953-ban, 1948-ban vagy 1943-ban kapták meg pedagógus diplomájukat, hogy arany, gyémánt, vas, rubin vagy gránit díszoklevél adományozására irányuló kérelmüket 2018. március 10-éig juttassák el a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Humánszolgáltató Irodájára személyesen vagy postai úton (1076 Budapest, Garay utca 5., I. em. 114. szoba).

   

   

  További információért kérem kattintson a bővebben gombra!

OLDALAK:
1

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZER

E-időpont foglalás