AKTUALITÁSOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szénmonoxid érzékelő

2017. máj. 17. - 13:45

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére

2017.

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (továbbiakban: Városüzemeltetési Bizottság), a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 29/2013.(V.31.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak szerint pályázatot ír ki az Önkormányzat 2017. költségvetésében Otthonvédelmi program soron (CO érzékelő) címen rendelkezésére álló 3.000.000,- forintért beszerezhető szénmonoxid érzékelő berendezés készlet erejéig

 

szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére

 

a hagyományos vagy gázfűtéssel rendelkező, a kerületben lévő

a)      lakások természetes személy bérlői, tulajdonosai,

b)      háziorvosi rendelők,

c)      a VII. kerület fenntartásában lévő önkormányzati intézmények részére.

 

A pályázat célja

A pályázat célja a kerületben élők egészsége megőrzése, biztonságérzetének javítása.

 

A támogatás vissza nem térítendő természetbeni támogatás.

 

A pályázati felhívásban és a szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtott támogatásról szóló 29/2013.(V.31.) önkormányzati rendeletben foglaltak irányadók. A rendelet az Önkormányzat honlapján () megtekinthető és letölthető.

 

A Pályázat benyújtása, elbírálása:

-          a pályázati anyag benyújtási határideje: 2017. augusztus 15., a határidőn túl benyújtott pályázat elutasításra kerül. 

-          a pályázatot és mellékleteit 1 példányban zárt borítékban a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5.; valamint Budapest VII. kerület Akácfa u. 42-48. (Vásárcsarnok) Ügyfélszolgálati Csoport) hivatali munkaidőben vagy postán feladni ajánlott küldeményként.

-          Postai feladás esetén a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont tekintendő a benyújtás időpontjának.

-          A pályázat hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség kizárólag a pályázati adatlap mellé csatolandó dokumentumok tekintetében az átláthatósági nyilatkozat kivételével, amennyiben annak benyújtása releváns a pályázóra nézve. Vállalkozási formában működő háziorvosi rendelő esetén az átláthatósági nyilatkozat melléklet kitöltendő és benyújtandó, mely nem hiánypótolható. A hiánypótlás nem, hiányos vagy késedelmes teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

-          a döntés-előkészítési munkákat a Hivatal végzi.

-          A pályázatokat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (a továbbiakban: Városüzemeltetési Bizottság) bírálja el

-          a pályázatok elbírálási határideje: 2017. október 15.

 

A pályázat lebonyolításának módja:

Jelentkezési lap a Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodájában, Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. valamint Budapest VII. kerület Akácfa u. 42-48. (Vásárcsarnok) alatt vehető át, vagy az Önkormányzat honlapjáról is (www.erzsebetvaros.hu) letölthető.

A Bizottság a döntését a Hivatal hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza, továbbá a pályázókat a pályázat eredményéről a Hivatal írásban (e-mail vagy levél útján) értesíti.

Nyertes pályázók a Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáján vehetik át a Bizottság által jóváhagyott darabszámú készüléket.

Amennyiben a pályázó a támogatás elnyeréséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül neki felróható okból a készüléket nem veszi át, elveszti az igényjogát.

A készülék(ek)  átvételét követően a pályázat lezártnak tekintendő.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad hivatali munkaidőben a Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájának munkatársa a 462-3274-es telefonszámon.

 

Budapest, 2017.

                                                                                              Ujvári-Kövér Mónika

                                                                                                   bizottsági elnök

 

RÉGEBBI HIREINK

 • Közmeghallgatás

 • ma - 09:56
 •  

  MEGHÍVÓ

   

  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. december 13-án 17 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart, amelyre ezúton meghívja a kerület lakosságát és a helyben érdekelt szervezetek képviselőit.

   

  Az állampolgárok, illetve a helyben érdekelt szervezetek névvel elérhetőséggel a téma rövid megjelölésével 2017. december 6-án 12 óráig tehetnek fel kérdést a jegyzoi@erzsebetvaros.hu e-mail címen, vagy ügyfélfogadási időben személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin (Budapest VII. kerület Erzsébet körút 6., Garay utca 5., Akácfa u. 42-48. (Klauzál téri piac)), illetve az Ügyfélszolgálati Iroda „Közmeghallgatás” megnevezésű postaládáiba lehetőség van bedobni a közérdekű kérdéseket, észrevételeket. A közmeghallgatáson a polgármester beszámolóján és a lakosság által benyújtott helyi közügyeket érintő kérdéseken és javaslatokon kívül egyéb napirend nem tárgyalható.

   

  Közmeghallgatás helyszíne:

  Budapest- Fasori Evangélikus Gimnázium

  Budapest, VII. kerület Városligeti fasor 17-21. II. emelet díszterem

 • Családi Nap

 • tegnap - 11:24
 • Karácsonyi ajándékcsomag

 • 2017. nov. 14. - 13:59
 • Felelős Gazdik Napja 2017

 • 2017. nov. 13. - 16:40
 • Eb összeírás

 • 2017. nov. 13. - 16:39
 • Mozgáscentrum

 • 2017. nov. 13. - 16:37
OLDALAK:
1

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZER

E-időpont foglalás